• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5804776
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Er du jurist med interesse for utdannings-og forsvarssektoren?

Ved Fagstaben er det en ledig stilling som sentral regelverkskoordinator. Regelverkskoordinatoren er fagmyndighetens og de fagansvarliges kontaktpunkt for regelverk - både internt i egen avdeling og mot resten av Forsvaret. Regelverkskoordinatorene vil kunne bidra til å forenkle og forbedre Forsvarets interne regelverk og andre styrende dokumenter. I tillegg skal de bidra til at egen avdeling oppnår bedre kontroll med regelverk og styrende dokumenter.

Det er totalt 1400 studenter ved Forsvarets høgskole (FHS), og denne stillingen består av juridisk støtte til gjennomføring av studiene ved høyskolen.

Som sentral regelverkskoordinator vil du lede og koordinere regelverksarbeidet ved høyskolen, herunder juridisk saksbehandling, utredning, rådgivning og veiledning. Dette innebærer at du som sentral regelverkskoordinator er hovedansvarlig for utvikling av internt regelverk innenfor FHS' virkeområde. Du er også Fagstabens og ledelsens rådgiver innen regelverksspørsmål. Stillingen har et særlig ansvar for oppfølging av nasjonale regelverk og implementeringen av disse ved FHS.

Sentral regelverkskoordinator er sekretær for FHS vedtaks- og klagenemd og administrerer alle saker som behandles av nemda. Stillingen har en utstrakt kontakt med de forskjellige avdelingene ved FHS når det gjelder juridiske spørsmål knyttet til saksbehandling og tolkning av regelverk. 
 
FHS er en akkreditert høyskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for all høyere utdanning i Forsvaret. FHS har også ansvaret for ikke-akkreditert befalsutdanning og annen kompetanseutvikling innenfor utdanningssektoren i Forsvaret.
 
Kjerneområdene våre er undervisning, forskning, utvikling og formidling.
 
FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum mastergrad innen rettsvitenskap eller tilsvarende. Relevant og lang arbeidserfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra juridisk arbeid med forvaltningsrett
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse 

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til regelteknikk, Forsvarets dokumenthierarki og FSJs Regelverksdirektiv
 • Kjennskap til Forsvarets militære organisasjon og virksomhet
 • Kjennskap til nemdsarbeid fra universitet og høyskole sektoren

Vi ber om at alle relevante vitnemål og attester sendes inn sammen med din søknad.

Personlige egenskaper:

 • Ha gjennomføringskraft og er initiativrik
 • Er ryddig og strukturert
 • Evner å samarbeide på tvers i en mangfoldig organisasjon
 • Ha evne til å ha oversikt over, samt finne gode løsninger på tvers av organisasjonen
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet med mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 72 - 78, for tiden kr 720 100 - 821 100, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Annet:

 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5804776
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret