Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du interessert i helserett, kvalitet og pasientsikkerhet?

Offentlig forvaltning

Vi søker ny medarbeider med interesse for området kvalitet og pasientsikkerhet med forståelse for utfordringer og samspillet mellom helsefag og juss.

Avdelingen legger til rette for at sykehuset jobber systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet og er stab/støtte til ledelsen og avdelingene i sykehuset. Vi har et høyt faglig nivå og et godt arbeidsmiljø.

Avdelingens hovedansvarsområder er følgende:
 • Ivareta opplæringstiltak innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Veiledning og rådgiving innen avdelingens fagområder
 • Juridisk rådgivning innen helserett
 • Bidra til at sykehuset har faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves
 • Etablere og følge opp systemer og strukturer som understøtter kvalitetsarbeidet i tråd med lovverk og forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring
 • Legge til rette for oppfølging og læring av uønskede hendelser og fra det som går bra (#Råbra)
 • Ivareta varslingsplikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a
 • Bidra til god oppfølging av klage-, erstatning- og tilsynssakssaker på Ahus
 • Sekretariatsfunksjon for foretakets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg
 • Etablere og følge opp system for pasienterfaringer i forbedringsarbeid
 • Understøtte og være pådriver for sykehusets strategiske mål og aktiviteter på området kvalitet og pasientsikkerhet 

Avdelingen har totalt 11,8 stillinger og har et tverrfaglig miljø med sykepleiere, statsvitere, lege og jurister. Avdelingen er organisatorisk plassert i Medisin – og helsefagdivisjonen, en av sykehusets sentrale staber som ledes av fagdirektør.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller annen relevant høyere utdanning
 • Kjennskap til eller interesse for helserett
 • Erfaring innen et eller flere av avdelingens ansvarsområder 
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, løsningsorientert og effektiv
 • Evne til å håndtere komplekse arbeidsoppgaver  
 • Evne til å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og -områder
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Relasjonsbygger og gode samarbeidsevner
 • Selvstendig 

Vi tilbyr:

 • Ansettelse som spesialrådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver
 • Er trivelig arbeidsmiljø med høy tverrfaglig kompetanse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Nina Karlsen på mobil 91728571. Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 12.04.2023. Vi ønsker at det vedlegges karakterutskrift fra juridisk utdannelse ved innsendelse av søknad.