Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Er du interessert i en spennende stilling innenfor psykisk helsearbeid med barn og familier?

Offentlig forvaltning

Er du interessert i å jobbe med forebygging og behandling av psykiske helseplager for gravide/partnere og barn 0-11 år og deres familier? Og er du særlig engasjert i og har erfaring med de minste i denne gruppa? Er du motivert for å bidra til å utvikle et spennende fagfelt i en kommune som tenker helhetlig og langsiktig rundt denne målgruppa?

Psykisk helse og familiestøtte består av barneseksjonen hvor man jobber med målgruppen gravide og barn i alderen 0-11 år,  og ungdomsseksjon som jobber med målgruppen 12- 18/ 25 år, og har medarbeiderne med tverrfaglig høy spisskompetanse. Vi søker nå en ny medarbeider til seksjon barn. I tillegg til oppfølging av familien er behandlere tilknyttet ulike kurs og gruppetilbud, undervisningsaktivitet, veiledningsarbeid og annet helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Våre verdier: Tillit, inkludering og nyskaping

Vi har blant annet fokus på det hverdagslige i arbeidsmiljøet vårt, relasjoner medarbeidere og ledere i mellom og fagutvikling. Vi ønsker å være en innovativ tjeneste og er stadig på på let etter gode metoder for å utvikle tjenesten til det beste for innbyggerne våre. For å få til det er oppmuntrer vi hverandre til å være modige i nyskapende arbeidsoppgaver. Vi ønsker å vise medarbeiderne våre stor tillitt i hvordan de løser sine arbeidsoppgaver, innenfor tjenestens rammer. Du vil også få gode muligheter til å utvikle dine terapeutiske ferdigheter sammen med resten av personalgruppa. 

I psykisk helse og familiestøtte er vi opptatt av familiens ressurser og mestring, og bistår familier med milde til moderate psykiske helseplager, men har også mandat til å jobbe over lengre tid der det er behov for det. Tverrfaglig samarbeid settes høyt i familiearbeidet og all samhandling for øvrig.

Avdelingen er organisert sammen med øvrige helsetjenester til barn og unge i tjenesteområdet Oppvekst, der skoler, barnehager, PPA, barnevern og fagstab er samlet. Avdelingen tilhører kommunalområdet helsetjenester til barn, unge og familie, hvor helsestasjon og skolehelsetjenesten, Tjenestetorg for barn og unge og Oppsøkende ungdomsteam er forankret. 


Arbeidsoppgaver:

Bistå med trygg, nyttig og samarbeidende psykisk helsehjelp for å sikre barn, unge og deres familier rett hjelp til rett tid. 

Arbeid med aldersgruppa gravide/partnere, og barn 0-11 år og deres familie, med særlig fokus på de minste i denne aldersgruppa.

Behandlingsarbeid

Systemaktivitet, som veiledning, undervisning og tverrfaglig samarbeid.

Kvalitetsutviklingsoppgaver, som bistand i rutineutvikling/ fagutviklingsporsesser og kompetanseaktiviteter. 

Internt samarbeid og utviklingsarbeid

Ettermiddags og kveldsarbeid må påregnes

Kvalifikasjoner:

Sosionom/ barnevernspedagog/sykepleier eller klinisk pedagog.                         

Videreutdanning i barn og unge psykiske helse, spe/småbarns psykiske helse og/eller familieterapi eller annen relevant videreutdanning.

Klinisk erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familie, gjerne med målgruppe gravide/partnere og barn 0-5 år.

Erfaring fra undervisnings- og veiledningsarbeid.

Erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Relevant erfaring fra arbeid med barn og familier i kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten .

Høy grad av selvstendighet og gode vurderingsevner.

Meget gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter.

Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Gode datakunnskaper.

Gyldig politiattest skal fremvises før tiltredelse. Politiattesten skal ha følgende hjemmel:
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 20a og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-4 (helse- og omsorgstjenesteloven)

Personlig egnethet gis stor vekt.

Personlige egenskaper:

Gode relasjonelle ferdigheter, samarbeidskompetanse og vil  bidra i utviklingsarbeid

Interesse for både klinisk - og systemarbeid med barn og deres familier

Interessert i tjenesteutvikling 

Har en helhetlig tilnærming og god vurderingsevne  

Evner å jobbe strukturert, selvstendig  og målrettet  

Er aktivt med på å bygge opp og bevare et godt arbeidsmiljø  

Verdsetter andre yrkesgruppers kompetanse og deler av sin egen 

Vi tilbyr:

Muligheten til å bidra i utviklingen av en spennende avdeling

Lønn etter HTA

Kontor sentralt i Lillestrøm

Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

Ukentlige seksjonsmøter med fokus på fag- og terapeututvikling  

Intern veiledning/utviklingstid  i tverrfaglige læringsgrupper

God pensjons- og forsikringsordning        

Bedriftshelsetjeneste

Vi har satt av torsdag 16. februar og fredag 17. februar til intervjuer. Du blir invitert til en av disse dagene dersom dette blir aktuelt.