• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615358
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Er du interessert i beredskapskontrakt som anestesilege for luftevakuering i Forsvaret?

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

FSAN er ansvarlig for Strategisk luftevakuering i Forsvaret og skal stille med evakueringsteam på beredskap hele døgnet, 365 dager i året. Strategisk luftevakuering er forflytning av pasienter med fly, inkludert intensivpasienter, mellom medisinske behandlingsfasiliteter. Dette innebærer å evakuere pasienter fra områder med aktive operasjoner til hjemmebasen, andre NATO-land eller til et midlertidig trygt område. Teamet skal også kunne støtte sivilbefolkningen med evakuering av skadde ved for eksempel naturkatastrofer. 
Et Aeromedical Evacuation (AE) team består av 6 medlemmer hvor alle er helsefaglig utdannet. Teamet ledes av en Medical Crew Director (MCD), som har det koordinerende ansvaret for arbeidet. Alle i teamet, med unntak av MCD, jobber til daglig i det sivile helsevesen og har beredskapskontrakt med Forsvaret. I tillegg til strategisk luftevakuering, er FSAN ansvarlig for taktisk og fremskutt luftevakuering.

I august gjennomfører vi opptak, seleksjon og utdanning av personell som ønsker å bli en del av Luftevakueringsgruppens AE team. FSAN ønsker nå å komme i kontakt med personer som er interessert i å bli med på opptak for stillingen som Anestesilege i Fremskutt luftevakuering. 

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i beredskap for strategisk luftevakuering
 • Utøve tjeneste som lege og spesialist i anestesiologi
 • Medisinsk ansvarlig for forflytning og ivaretakelse av pasienter
 • Arbeide i team med medisinsk fagpersonell
 • Bidra til å etablere, følge opp, videreutvikle og kvalitetssikre rutiner, prosesser og kompetansehevende tiltak
 • Bidra i utvikling av struktur, materiell og prosedyrer

Kvalifikasjoner:

Det stilles krav om

 • norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • spesialisering innen anestesiologi
 • å inneha minimum 50 % stilling i relevant klinikk per år
 • å kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
 • engelsk skriftlig og muntlig flytende
 • grunnleggende soldatdanning (førstegangstjeneste). Søkere uten førstegangstjeneste kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • norsk statsborgerskap
 • førerkort klasse B
 • bestått seleksjon før tiltredelse. Dette innebærer å tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 4), samt medsel AE (utvidet helsesjekk utover normal skikkethet), INTOPS-klarering og beståtte evne- og ferdighetstester 

Det er ønskelig med

 • erfaring innen transport medisin
 • grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • erfaring fra internasjonal tjeneste (INTOPS)
 • førerkort kode 160 utrykning

Personlige egenskaper:

Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse på relevante kurs dekket av Forsvaret
 • Stillingen lønnes i henhold til beredskapskontrakt for Forsvaret i graden som Major/Orlogskaptein 

 

Annet
Det planlegges med intervju og seleksjon på Rygge flyplass uke 32. Interesserte kandidater må stille på opptak for å være med i seleksjonsprosessen disse dagene. Referanser må oppgis.

Seleksjonen består av 3000 m løp og styrkeøvelsene hang-ups, stille lengde og medisinballstøt (les mer om Forsvarets fysiske tester på Forsvaret.no). Det skal også gjennomføres test i bårebæring hvor to kandidater bærer en båre med 80 kg i 200 meter. I tillegg er det medisinsk seleksjon AE, evne- og ferdighetstester, samt intervju.

Personellet signerer 3-årig nasjonal og internasjonal kontrakt med mulighet for forlengelse. Personell på kontrakt forplikter seg til å stå på beredskap med kort oppmøtetid, årlig helsesjekk, samt årlig trening og øving (inntil 6 uker i året). Personell på beredskapskontrakt med Luftevakueringsgruppen tilkommer beredskapstillegg per måned. Personellet påtar seg i kontraktsperioden tjenesteplikt i Forsvaret, jf. forsvarsloven §2.

Det vil bli flere ledige stillinger i avdelingen på sikt og opptaket er således gyldig i to år. Man vil derfor kunne være søknadsberettiget også til de fremtidige stillingene som lyses ut.

 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615358
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret