Er du interessert i å være med på laget for et bærekraftig Trøndelag – et Trøndelag i pluss? Og jobbe i spennet mellom fag og politikk.

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trøndelag fylkeskommune vil gjennom arbeid med bærekraftmålene bidra til et Trøndelag i pluss – at Trøndelag bidrar positivt i klimaregnskapet, at Trøndelag har et konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv og en positiv samfunnsutvikling hvor folk lever gode liv. Her må det tverrfaglig samarbeid til – fra alle som kan bidra, ikke minst kommunene i Trøndelag.

Vi søker en engasjert medarbeider som kjenner kommunesektoren godt, har kunnskap om offentlig forvaltning, kan være pådriver og lede dette interessante arbeidet. Du må ha stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjonsevner.

Du ansettes i avdeling for plan, næring og kulturminner. Avdelingen har fire seksjoner; regional, kommunal, næring og kulturminner. Denne stillingen er knyttet til seksjon regional.

 

Arbeidsoppgaver:

Bidra i opprettelsen av et bærekraftsnettverk med kommunene i Trøndelag sammen med Statsforvalteren og KS

Lede sekretariatet i bærekraftsnettverket i Trøndelag for de trønderske kommunene

Bidra inn det Nasjonale bærekraftsnettverket

Ha god kontakt inn mot Bærekraftssenteret (FN-senter) i Trondheim kommune

Jobbe godt sammen med vår bærekraftskoordinator i arbeide med å legge til rette for  kommunenes statusmåling av bærekraftsmålene

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå

Erfaring fra offentlig sektor er nødvendig

Erfaring fra en politisk organisasjon er en fordel

God kjennskap til kommunenes tjenesteområder

Har du kunnskap om kommunene i Trøndelag er det en fordel

God samfunns- og rolleforståelse

Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Du må være initiativrik og ha evne til å jobbe selvstendig

Du må ha stor arbeidskapasitet

Du må ha gode kommunikasjonsevner.

Du må like en dynamisk arbeidsmåte i et bredt samarbeid

Gode gjennomførings- og samarbeidsevner

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr:

Engasjementsstilling i to år med arbeidssted enten i Steinkjer eller Trondheim

Et bredt fagmiljø med engasjerte og positive kolleger å spille på lag med

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler

Tidspunkt for oppstart er kun retningsgivende for tidligst mulig oppstart