Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Er du Incident Manageren som kan skape trygghet i det digitale rom?

Offentlig forvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges spydspiss for informasjons- og objektsikkerhet, og representerer det nasjonale fagmiljøet for IT-sikkerhet. I Oslo, for tiden på Langkaia, finner du NCSC - Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, en arena for nasjonalt og internasjonalt arbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. Senteret skal bygge et mer robust digitalt Norge, som både er proaktivt i forebyggingen av angrep mot store norske organisasjoner, og forberedt på å håndtere angrep når de oppstår.

NCSC jobber ikke bare for å sikre norsk offentlig sektor, men også partnerorganisasjoner fra næringsliv, akademia og forsvar. For å levere på sitt samfunnsoppdrag er det kritisk at NCSC ligger ett skritt foran den teknologiske utviklingen i samfunnet, og at vi ligger i forkant av de trusler som kan oppstå. Vi har et sterkt mandat som understøttes av gode strategier, og midler til å gjøre jobben vår på best mulig måte. Det er vi som skal bekjempe de tøffeste digitale motstanderne som truer norsk offentlighet og næringsliv. Derfor er NSM, og NCSC, Norges beste sted å jobbe for deg som er interessert i cybersikkerhet.

Nå ser vi etter en hendelseshåndterer
I rollen som senior hendelseshåndterer (incident manager) er du en kritisk komponent av Norges digitale førstelinjeforsvar. Når aktører med onde hensikter - angripere - oppdages, er det du som skal lede arbeidet med å analysere hva som har skjedd, identifisere tiltak, undersøke hva aktøren har gjort, om de fortsatt er tilstede, begrense skaden, og finne beskyttende tiltak for å forhindre videre angrep. For å gjøre dette setter du sammen et team av dyktige kollegaer med ressurser fra egen og andre seksjoner.

Denne jobben vil innebære mye kommunikasjon internt og eksternt, og mange teknisk tunge diskusjoner. Gjennom dette arbeidet vil du også bidra til at NCSC leverer det nødvendige cyberrisikobildet til våre partnere og beslutningstakere – fra teknisk og operasjonelt, helt opp til politisk nivå.

Utenfor hendelser vil du jobbe med metodeutvikling på fagområdet hendelseshåndtering. Du vil også spille en viktig rolle i å videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i NCSC, og mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Stillingen ligger under Operativ seksjon ved NCSC, og tilhører dermed det operasjonelle hjertet av det som er blant landets tyngste cybersikkerhetsmiljøer. Du vil ha stor påvirkning på hvordan oppdraget løses, og du vil ha betydelige muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

 

Her er noe av det du vil jobbe med hos oss:

 • Styre og koordinere bidrag fra teammedlemmer innenfor nettverksanalyse, skadevareanalyse, forensics – og i flere tilfeller også ikke-tekniske disipliner som juridisk rådgivning og samfunnskommunikasjon
 • Sørge for at vi stiller de riktige spørsmålene under en hendelse – og ser etter de rette artefaktene og indikatorene i store mengder tekniske data
 • Bidra til å omdanne tekniske funn til verdifull innsikt og gode sikkerhetstiltak til rammede virksomheter
 • Kommunisere på vegne av NCSC med rammede virksomheter – primært på teknisk nivå men ofte også på høyere ledelsesnivåer
 • Utarbeide rapportering i form av både presentasjoner og skriftlige produkter til rammede virksomheter og andre mottakere

 

For å lykkes med dette har du:

 • Relevant utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå - særdeles relevant kompetanse kan kompensere for dette kravet
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring innenfor hendelseshåndtering, eventuelt annet IT-sikkerhetsrelatert arbeid
 • Svært god kompetanse innen IT-sikkerhet, aller helst med bruk av Linux som plattform
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Erfaring fra rapportering på operativt og strategisk nivå
 • Relevante sertifiseringer (f.eks. GCIH, GCFA, GCTI, CISSP, CREST eller lignende)
 • Erfaring med å lede mennesker i team
 • God helhetsoversikt over trussel- og risikobildet i det digitale rom

 

Vi håper du kjenner deg igjen i dette:


I NCSC har vi bygget et kompetansesterkt og fremoverlent miljø av mennesker som brenner for det vi driver med, og som vil hverandre godt. Vi mener at mangfold blant kolleger er en styrke, og dersom du tror du er rett person for denne rollen, håper vi at du søker, uavhengig av din bakgrunn.

Vi tror at de som passer best inn hos oss, er mennesker med store ambisjoner for egen fagkompetanse, men som også har respekt og ydmykhet overfor andres. Vi ser for oss at du er en løsningsorientert person med en lidenskap for god teknologi, og for å trygge det digitale Norge. Du er den som ofte ser enklere måter å løse komplekse utfordringer, og du liker å dele den kunnskapen med de rundt deg.

For denne stillingen vil personlig egnethet vektlegges.

 

Hos oss får du:

 • En stilling hvor du er en del av et hemmelig tjenestesett - du jobber med digital spionasje og dataangrep, mot helt unike og spesielle motstandere
 • Tilgang på et unikt tilfang av informasjon og arbeidsoppgaver
 • En arbeidsgiver som ikke nøler med å bruke midler på kompetanseutvikling gjennom kurs, sertifiseringer og etterutdanning
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Stor frihet når det kommer til valg av teknologi for å løse et problem - selv er vi veldig glade i Open Source-programvare
 • Fleksibel arbeidstid, muligheter for delvis hjemmekontor og betalt overtid
  Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg.
 • Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364) eller overingeniør/senioringeniør (SKO 1087/1181) og lønnes i spennet kr. 550 000 - 800 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For innplassering som seniorrådgiver/senioringeniør kreves utdanning tilsvarende mastergrad og minst fem års relevant erfaring. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

 

Også viktig:
Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET. Arbeidstaker i denne rollen kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Hvis du som søker ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge slik at du har mulighet til å trekke søknaden før søkerlisten offentliggjøres. Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

 

Lurer du på noe?
Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med våre rekrutteringsrådgivere, Maria Molvær Nesseth (90170114 / maria@cruit.no), Arve Nøstdahl (90171625 / arve@cruit.no) eller Stig Aulid (91516107 / stig@cruit.no).