Ledig stilling

Haugesund kommune

Er du helsefagarbeider og liker å jobbe natt? Vi har behov for 2 våkne nattevakter i en nyopprettet bolig for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser 

Offentlig forvaltning

 

Tilrettelagte tjenester, Enhet 3 skal åpne et nytt døgntilbud for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. 

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca 450 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familie avlaster. 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helse arbeid og/eller rusproblematikk
 • Minimum 2 års yrkeserfaring
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Genuin interesse for psykisk helse
 • Evne til å skape gode relasjoner og være en motivator
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Opptatt av å gi gode og trygge tjenester til beboerne
 • Evne til å gi og ta veiledning
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Handlings- og løsningsorientert 
 • Evne til god etisk og faglig refleksjon
 • Evne til å se og gi det lille ekstra for beboerne

Vi tilbyr:

 •  2 x 57,75 % fast stilling. For tiden med maks 10,5 timers vakter med arbeid hver 3. helg
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø med høy kompetanse som har bruker i fokus 
 • Internundervisning og veiledning
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag