Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Er du helsefagarbeider og kunne tenke deg å jobbe i en nyopprettet bolig for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser? 

Offentlig forvaltning

 

Tilrettelagte tjenester, Enhet 3 skal  åpne et nytt døgntilbud for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Avdelingen vil ha 18 årsverk - med kun 100 % stillinger  (ikke natt). Det vil være turnus med 14 timers vakter hvor en jobber stort sett 4 vakter deretter 1 uke fri. Turnusen er lagt opp til arbeid i 3 team med 2 høgskole utdannede og to fagarbeidere.

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 450 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider, fortrinnsvis med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rusproblematikk
 • Minimum 2 års yrkeserfaring.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Jobbstolthet innen fagområdet
 • Genuin interesse for psykisk helse
 • Evne til å skape gode relasjoner og være en motivator
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Opptatt av å gi gode og trygge tjenester til beboerne
 • Evne til å gi og ta veiledning
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Handlings- og løsningsorientert 
 • Evne til god etisk og faglig refleksjon
 • Evne til å se og gi det lille ekstra for beboerne

Vi tilbyr:

 • 4 x 100 % fast stilling. For tiden med langvakter på 14 timer med arbeid for tiden hver 3. helg. Det jobbes 4 vakter og deretter 1 uke fri.
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø med høy kompetanse som har bruker i fokus 
 • Internundervisning og veiledning
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag