Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du helsefagarbeider og har interesse for fagfeltet rus og avhengighet?

Offentlig forvaltning

Avdeling rus og avhengighet, Avgiftning, bygg A, har ledig fast 75 % stilling for helsefagarbeider.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus - og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.

Avgiftning, bygg A tilbyr døgnbehandling for rusmiddelavhengige, i hovedsak med illegalt rusmisbruk, til personer over 18 år. Avgiftningsposten har 11 døgnplasser, og tilbyr avgiftning og tilrettelegging/motivasjon for videre behandling. Avgiftningsposten tar imot pasienter til elektive innleggelser, samt akuttinnleggelser og pasienter som overføres fra somatikk/psykiatri.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp rutiner og tiltak rundt pasienter
 • Samarbeid med andre faggrupper internt og eksternt
 • Oppfølging av praktisk drift og bestillinger knyttet til kjøkken
 • Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk
 • Stillingen inngår i for tiden to-delt turnus (dag og aften) med arbeid for tiden hver fjerde helg

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Erfaring fra rusfaglig arbeid er ønskelig 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter deg som har høyt faglig nivå og gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner
 • Du har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du er stabil
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evne til å dempe urolige situasjoner
 • Du bidrar med faglig utvikling
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid
 • Du har god digital kompetanse og god systemforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og hyggelige kollegaer i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Det gis tilbud om veiledning og internundervisning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.