Ledig stilling

Trondheim Kommune

Er du glad i å jobbe på natt og vil bidra i et viktig samfunnsoppdrag?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du glad i å jobbe selvstendig på natt og bidra i et viktig samfunnsoppdrag med å hjelpe enslige mindreårige flyktninger (EM) til å få en god start på sitt nye liv i Trondheim?

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten, avdeling EM bofellesskap, er det ledig en fast 75 prosent stilling som våken nattevakt med arbeid hver tredje helg.

BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge i alderen 0-25 år. BFT består av medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Vi har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen vår til beste for barn og unge, og deres familier.

BFT Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som bor både i og utenfor hjemmet, blant annet enslige mindreårige flyktninger (EM). I tillegg har vi en Byomfattende ressursavdeling som skal gi mer samordna, presis og fleksibel hjelp til hver enkelt familie vi følger opp, samt Barnevernsvakta.

Kvalifikasjoner:

 • Krav om erfaring fra arbeid med ungdom, fortrinnsvis barnevernfaglig og flyktningfaglig arbeid.
 • Ønske om erfaring med nattarbeid i turnustjeneste, fortrinnsvis med barn og ungdom. 
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse fra flyktning-/minoritetsfeltet.
 • Ønskelig med kompetanse innen traumebevisst omsorg.  
 • Kjennskap til trygghet og sikkerhet.
 • Alminnelig god helse, da arbeid med ungdom i bofellesskap kan være psykisk og fysisk krevende.
 • Krav om førerkort klasse B.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • God til å skape trygge relasjoner med andre mennesker gjennom varme, nysgjerrighet, raushet og respekt.
 • Du er omsorgsfull, viser empati, engasjement for målgruppa og har en positiv innstilling.
 • Du er en trygg voksen som kan by på deg selv og kan vise til ferdigheter med å skape gode relasjoner med ungdommene selv om de avviser deg.
 • Evne til å ledsage ungdommene ut av tanker, bekymringer og stress og hjelpe dem til å finne roen for natta.
 • Evne til å stå i vanskelige relasjoner over tid. 
 • Se din egen rolle i møte med andre mennesker og vise fleksibilitet. 
 • Som kollega ser du verdien av å dele praksiserfaringer for egen og andres utvikling
 • Trives med å jobbe alene på natt, og samtidig ha evnen til å dele erfaringer og bruke kolleger godt i overlappingssituasjoner
 • Evne til å se hva som må gjøres av praktiske oppgaver i et hjem 
 • Humoristisk sans

Alle søkere må beskrive sin motivasjon for å jobbe natt!

Vi tilbyr:

 • Veiledning 
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt kollegialt samarbeid om felles oppgaver
 • Lønn i tråd med sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Intern organisering av team og avdelinger vil kunne endres etter BFTs behov