• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  24.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075363
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 23.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Pedagiskisk leiar 50% vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønskjer den beste kollegaen i verda til den viktigaste jobben i verda. 

Stillingstype
Vi har ledig inntil 50 % st.vikariat som pedagogisk leiar i Åfarnes barnehage frå 01.08.23 til 31.07.24.

Vi ser etter ein pedagogisk leiar  som har evne til å inspirere og motivere sine medarbeidarar og kan være pådrivar i utviklingsarbeid. 

Kandidatar til stillinga blir fortløpande kontakta og vurdert fram til søknadsfristen går ut.

Arbeidsplassen
Våre kommunale barnehager består av Åfarnes barnehage, Leiktun barnehage i Isfjorden, Myra barnehage på Åndalsnes samt Måndalen barnehage.

Åfarnes barnehage er ein kommunal heildagsbarnehage, med barn i alderen 1 til 6 år. Barnehagen har 1-2 avdelingar. Det er eit utvida samarbeid mellom avdelingane. Barnehagen ligg tett ved Åfarnes skole, kort veg til fotballbane, løpebane og gapahuk. Uteområdet er variert, med ulike leikeapparat og med naturleg kuppert terreng. Barnehagen har skogen som næraste nabo, og rik tilgang på allsidige turmål både i skog og fjøre. Barnehagen har vore i drift sidan 1992. Hausten 2023 er det omlag 23 barn i barnehagen. Barnegruppa er fordelt på heiltids- og deltidsplassar.  

Vårt motto er Vi ønskjer å få fram det beste i oss alle https://historier.rauma.kommune.no/afarnes-barnehage 

Arbeidsoppgåver

 • Pedagogisk leiar er ein del av ledergruppa i barnehagen - leie og organisere arbeidet på avdeling, sjøvstendig og/eller i samarbeid med dei andre pedagogene. 
 • Bidra i dagleg drift, fagleg ansvar og utvikling av barnehagen som ein profesjonell organisasjon med eit systematisk og målretta arbeid for eit trygt og godt barnehagemiljø for leik, læring, humor og glede.
 • Utfordre og støtte medarbeidarane til det beste for barnas utvikling og læring
 • Ansvar for samarbeid med foresatte og eksterne

Andre oppgåver kan vere aktuelle.

Kvalifikasjonar

 • Krav om godkjent barnehagelærarutdanning
 • Krav om gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • God digital kompetanse 

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og fleksibel
 • Tenker heilheitleg
 • Motiverande og inspirerande 
 • Gode samarbeidsevne
 • Opptatt av relasjoner og tillit
 • Innovativ og kreativ
 • Bidra med humor og glede i kvardagen

Vi tilbyr

 • Oversiktleg nærmiljøbarnehage med god fagleg kompetanse
 • Stabilt personale og godt arbeidsmiljø
 • Deltagelse i Regional kompetansearbeid
 • Offentleg tenestepensjonsordning
 • IA-bedrift

Menn blir oppmoda til å søkja for kjønnsbalanse. 

Tilsetting
Tilsetting skjer i høve til gjeldande lovar, reglement og avtaleverk, òg når det gjeld medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter Hovedtariffavtalen. 

Politiattest
Den tilsette må leggje fram gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, før tilsettjing. Jf. mf. Barnehageloven § 30, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.

Søknad 
Rauma kommune tek kun imot elektroniske søknadar. Søkjerettleiing: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tek deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller, og registrerer/oppdaterer CV`en med utdanning og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attestar og vitnemål i PDF format.

Merk at opplysningar kan gjerast offentlege sjølv om du har bede om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Du vil då bli varsla, om ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  24.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075363
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 23.03.2023