Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du en tydelig leder med interesse for akuttmedisinske helsetjenester? Vi søker avdelingssjef for AMK. 

Offentlig forvaltning

Hva slags person ser vi etter:

Vi søker etter en dyktig leder som kan lede AMK-avdelingen for Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF. Du vil bli en del av ledergruppen i Prehospital klinikk, og du vil være en sentral bidragsyter i videreutviklingen av dagens spesialisthelsetjenester. Som en del av ledergruppen forventes det at du samarbeider på tvers av klinikker og avdelinger i sykehuset. I tillegg har AMK viktige samhandlingsaktører og samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten, brann, politi og frivillige organisasjoner. Du trives med å skape relasjoner og nettverk, men også å samarbeide på tvers av profesjoner og organisasjoner. Du skaper tydelig retning, ivaretar dine medarbeidere og holder tildelte rammer. Du motiveres av å ha en sentral rolle i et viktig samfunnsoppdrag både når vi lykkes sammen, men også når vi møter krevende utfordringer. 

Hvorfor jobbe for Sykehuset i Vestfold? 

Sykehuset i Vestfold er en arbeidsplass i utvikling. I prehospital klinikk er det høyt fokus på utførelsen og utviklingen av tjenester, ivaretakelse av ansatte, men også faglig og teknologisk utvikling. AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) er organisert i prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold, og leverer tjenester på vegne av Sykehuset i Vestfold og Sykehuset i Telemark til 28 kommuner i Vestfold og Telemark. AMKs viktigste funksjon er mottak og oppfølging av medisinsk nødtelefon 113 som kontaktes når det oppstår akutt sykdom eller skade, og når det er fare for liv og helse. I tillegg jobber AMK tett med ambulanseavdelingen og styrer ambulanseflåten, herunder pasienttransport. 

Hos oss vil du bli en del av et sterkt fagmiljø, med dyktige og engasjerte kollegaer som er stolte av jobben vi gjør. Som avdelingssjef i AMK vil du ha kontor i nærheten av AMK-sentralen, og sammen med øvrig ledergruppe i prehospital klinikk. Ledelse er et prioritert innsatsområde ved Sykehuset i Vestfold, og du vil få anledning til å delta i Sykehuset i Vestfolds interne lederutviklingsprogram. I tillegg har Sykehuset i Vestfold en sentralisert stab innen blant annet økonomi, fag og kvalitet, HR og kommunikasjon, som ledere ved Sykehuset kan benytte til veiledning og bistand ved behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede avdelingen i tråd med rammene for spesialisthelsetjenesten, ledelsesplattformen og verdiene til Sykehuset i Vestfold
 • I tråd med ledelsesplattformen ha endring- og utviklingsansvar, personalansvar, driftsansvar samt fag- og oppgaveansvar
 • Ansvar for samarbeid med tilknyttede virksomheter, blant annet andre nødetater, primærhelsetjenestene og andre samarbeidspartnere
 • Deltagelse i regionale og nasjonale prosjekter
 • Bidra til digitalisering og teknologisk utvikling av tjenestene
 • Bidra til kommunikasjon og informasjon om virksomheten internt og eksternt
 • Saksbehandling innenfor avdelingens område

Kvalifikasjoner:

Du har:

 • Relevant utdannelse på høyskole og/eller universitetsnivå, fortrinnsvis bachelornivå og helsefaglig retning. Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring fra en kunnskapsbasert virksomhet
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Det er også ønskelig at du har: 

 • Innsikt og forståelse for prehospitale- og/eller akutte helsetjenester og/eller samfunnsberedskap
 • Forståelse for helhetlige, ressurseffektive og forsvarlige pasientforløp
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra kunnskapsbasert og systematisk kvalitetsforbedringsarbeid
 • Formell lederutdanning
 • God organisasjonsforståelse,  
 • Kjennskap til lov og avtaleverk
 • God innsikt og forståelse for IKT

Den som tilsettes må kunne innfri vilkår for sikkerhetsklarering.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som: 

 • Har planleggings- og gjennomføringsevne innen tildelt ansvar
 • Har god kommunikasjons og formidlingsevne
 • Gir dine kollegaer en klar retning i sitt arbeid
 • Har evne til å skape tillit, trygghet, gode relasjoner og nettverk rundt deg
 • Ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen
 • Har helhetlig oversikt, og arbeider systematisk og resultatorientert
 • Har god rolleforståelse

Vi tilbyr:

 • En variert og spennende hverdag, full av personlig og faglig utviklingsmuligheter
 • Et høyt kvalifisert fagmiljø og inkluderende arbeidsfellesskap
 • Lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
 • Som ansatt vil du være omfattet av sykehusets forsikringer: gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.