• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  KOLSÅS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KOLSÅS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4314312
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Er du en erfaren IKT-arkitekt, og vil  jobbe med den tekniske arkitekturen som understøtter Forsvarets aktiviteter?

Forsvaret

Motiveres du av å bidra som IKT-arkitekt i den digitale transformasjonen i Forsvaret? 

Vi søker deg som liker å videreutvikle og bruke ny metodikk og verktøy, og som vil utvikle virksomhetsarkitektur for IKT-løsninger som blant annet skal benyttes i og mellom operative hovedkvarter, kampplattformer som ubåt, kampvogner, F-35 og av soldater.

Vil du bidra til at de rette løsningene anskaffes, og at den helhetlige tekniske arkitekturen for disse IKT-løsningene er interoperabel, sikker og muliggjør det samvirket som Forsvaret trenger for å planlegge og gjennomføre de operasjoner og aktiviteter? Da er Langsiktig Plan- og arkitekturseksjonen arbeidsstedet for deg.

Som IKT-arkitekt vil du jobbe med  videreutvikling av overnevnte arkitektur, med tilhørende målbilder og veikart. Hovedfokus er rettet mot innholdsproduksjon i forsvarssektorens felles arkitekturrepository, samt bidrag til seksjonens kontinuerlige forbedring av forsvarssektorens felles arkitekturrepository med tilhørende rammeverk- metode, verktøy og prosesser.

En viktig del av jobben er å støtte, gi råd og samarbeide med virksomhets-, segment- og løsningsarkitekter i andre deler av IKT-kapasiteter, Forsvaret og Forsvarssektoren. Du vil bidra til å følge opp Federated Mission Networking (FMN) arbeid inn mot IKT-kapasiteter, i tillegg til å følge opp Forskning og utviklings oppdrag (FoU), både fra FFI og industrien, og Innovasjons- og eksperimenterings oppdrag (I&E). Du vil rapportere til Sjef for Langsiktig plan- og arkitekturseksjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre kvalitet og teknisk innhold i virksomhetsarkitekturen inkludert målbilde og veikart
 • Bidra til at den tekniske virksomhetsarkitekturen passer inn i den helhetlige virksomhetsarkitekturen gjennom relasjoner til forretningsarkitekturen
 • Følge opp Federated Mission Networking (FMN) arbeid inn mot IKT-kapasiteter
 • Bidra inn i FOU og I&E oppdrag det tekniske innholdet i virksomhetsarkitekturen
 • Arkitekturfaglig rådgiver, modelleringsstøtte til fagmiljøer og arkitekter i Forsvarsmateriell og forsvarsektoren for øvrig
 • Opplæring av andre arkitekter
 • Bidra til seksjonens kontinuerlige forbedring av felles arkitekturrepository med tilhørende rammeverk- metode, begrepsapparat, verktøy og prosesser innenfor teknologisk IT-arkitektur
 • Følge opp at arkitekturrammeverk, -metode. begrepsapparat og -verktøy benyttes korrekt og hensiktsmessig
 • Følge opp at design og løsninger er i henhold til etablerte målbilder, veikart og valgt teknisk IKT-arkitektur 
 • Deltagelse i interne, eksterne og internasjonale fora

Kvalifikasjoner:

 • Master eller tilsvarende, med ønsket spesialisering innenfor IKT
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Fem års erfaring fra arbeid med komplekse IKT-systemer og løsninger
 • Tre års arbeidserfaring i rollen som IKT-arkitekt, med tilhørende praktisk erfaring i modellering i arkitekturmodelleringsverktøy
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse

Ønskelig

 • Sertifisering og erfaring i bruk av arkitekturrammeverket The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
 • Sertifisering og erfaring med modellering i Archimate 3.X
 • Det er en fordel å beherske Sparx Systems Enterprise Architect eller tilsvarende arkitekturmodelleringsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evner å beslutte, iverksette og levere resultater
 • Presenterer og kommuniserer informasjon på en god og lettfattelig måte
 • Analytisk og strukturert, og har evnen til å se det helhetlige bildet
 • Engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 752 800,- til 919 700,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.   

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  KOLSÅS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KOLSÅS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4314312
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret