Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du en erfaren Controller med omstillingskompetanse?

Offentlig forvaltning

Vi i avdeling for Virksomhetsstøtte søker etter 2 erfarne økonomer med omstillingskompetanse. Vi trenger deg som er analytisk og proaktiv, systematisk og engasjert i drift. Vi er en controller-avdeling med 17 personer som er organisert under Finansdirektøren i OUS, og som jobber med virksomhetsstøtte til sykehusets klinikker og prosjekter.

OUS flytter inn i nytt Legevaktsbygg på Aker i år og vi planlegger flere nye bygg: Neste år åpner nytt Radiumhospital på Montebello. Fremover skal vi overta ansvaret for flere bydeler i Oslo, vi skal inn i nytt Livsvitenskapsbygg på Gaustad i 2026, nytt sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum og vi skal bygge nye sykehus på Aker og Rikshospitalet og flytte inn i disse i 2031. Dette gir OUS store muligheter fra drift i gamle og nedslitte bygg til moderne og høyteknologiske utstyrte lokaler. I dette trenger vi gode ressurser med rett kompetanse som vil være med på omstillingen og bidra i endringskraften som må til for å nå våre mål.

Hva er avdelingens oppdrag?
Vi skal gi økonomifaglig støtte til lederne i drifts- og omstillingsarbeidet med utviklingen av OUS. Dette i samarbeid med fagpersoner på mange områder, både i klinikkene og øvrige staber. Vår jobb er å se etter utviklingsområder og forbedringstiltak, kartlegge kapasiteter og gi råd om prioriteringer i omstillingsarbeidet som sykehuset står overfor. Vi skal levere kompetanse i løpende effektiviseringsarbeid og i arbeidet med gevinstrealisering fra tiltak og prosjekter.  Dette innebærer utarbeidelse av økonomiske analyser (BusinessCase og andre typer analyser) og måldata (KPI), utarbeide prognoser, bidra til effektiv rapportering og gi systematisk oppfølging. I dette kreves det økonomer som er trygge i faget, har gode kommunikasjonsferdigheter og som evner å fremlegge analyser og data på en forståelig måte.

I avdelingen jobber vi operativt og strategisk i klinikkene, på tvers av klinikkene og bidrar i prosjekter.  I tillegg utvikler vi prosesser og rutiner. Det er et tverrfaglig, utfordrende og svært meningsfylt arbeid hvor du vil jobbe i et støttende og trygt arbeidsmiljø.

Hva skal du bidra med?
Du vil bidra til å løse OUS’ samlede utfordringer og være med på utviklingen av sykehusene i Oslo. Som controller vil du rapportere til avdelingsleder for Virksomhetsstøtte. Du vil jobbe tett med controllerne i avdelingen, og med økonomer i Avdeling for analyse og Økonomiavdelingen. Send en søknad så blir vi kjent. Vi gleder oss til å treffe deg.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
  • Særskilt relevant og bred erfaring kan kompensere for manglende utdanningskrav
 • Gode Excel-kunnskaper og generell IKT-interesse
 • God fremstillingsevne på norsk både muntlig og skriftlig
 • Vi vektlegger også: 
  • Erfaring fra arbeid med tiltaksoppfølging, analyse av driftsutfordringer og omstillingsarbeid
  • Erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring
 • Erfaring fra sykehus er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er handlekraftig og tar ansvar på eget initiativ, er selvstendig og proaktiv
 • evner å formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte
 • evner å prioritere arbeidsoppgaver og etablere gode systemer
 • evner å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg
 • har et analytisk blikk på numeriske data, verbale data og andre informasjonskilder
 • arbeider grundig, systematisk og metodisk
 • er fleksibel og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag