Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du den sykepleier/vernepleier vi leter etter?

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. Ved vår lokale sikkerhetspsykiatriske enhet er det ledig 100 % stilling for sykepleier/vernepleier. 
Vi holder for tiden til i naturskjønne omgivelser på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo, med parkeringsmuligheter på området og også mulighet for adkomst med kollektivtransport. Den lokale sikkerhetspsykiatriske enheten skal flyttes til Ila, når nytt bygg står ferdig i 2026.

Enheten tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoselidelser, i kombinasjon med volds- og aggresjonsproblematikk, ofte også i kombinasjon med rusavhengighet. En stor andel av pasientene har dom til tvungent psykisk helsevern. I tråd med overordnet plan for sikkerhetspsykiatri, er vi nå i ferd med å utvide vårt behandlingstilbud til å drive ambulant virksomhet for pasienter, som er i en overgangsfase til å flytte ut fra spesialisthelsetjenesten og over i egnede botilbud.

Stillingen er nyopprettet og vil innebære en kombinasjon av arbeid på døgnenheten og ambulant oppfølging utenfor sykehus. Her vil du få muligheten til å være deltagende i utviklingen av dette helt nyskapende behandlingstilbudet. Per i dag har vi to pasienter i ambulant forløp og antallet forventes å stige opp til 10 ambulante plasser i løpet av de neste årene. Du vil få jobbe tett sammen med et stort tverrfaglig team.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Erfaring fra fagfeltet
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • God evne til skriftlig dokumentasjon

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har gode samarbeidsevner og opptrer lyttende overfor dine kolleger og samarbeidspartnere
 • har fokus på pasientenes behov
 • er fleksibel og har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter
 • har evne til å se løsninger i hverdagen
 • håndterer krevende situasjoner på en profesjonell måte
 • er selvstendig og ansvarsbevisst
 • har gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et stort og stimulerende fagmiljø
 • Mulighet til å være med på å utvikle og påvirke morgendagens behandlingstilbud