Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du den rette? Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

Offentlig forvaltning

Kreftregisteret er et offentlig forskningsinstitutt med landsdekkende oppgaver, organisert i en enhet i Oslo Universitetssykehus Helseforetak i Helseregion Sør-Øst. I tillegg til forskning driver instituttet kunnskapsformidling og rådgivning, og har ansvar for å registrere alle krefttilfeller i landet. Kreftregisteret er også ansvarlig for masseundersøkelsene mot livmorhals-, bryst- og tarmkreft. Instituttet har ca. 200 medarbeidere, og holder til i lokaler ved Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark på Montebello i Oslo.

Kreftregisteret drifter, administrerer og kvalitetssikrer de nasjonale screeningprogrammene for tarm-, bryst- og livmorhalskreft. Tarmscreeningprogrammet startet opp i det første fylket i mai 2022, og skal dekke hele landet innen sommeren 2023. Hovedmålet er å forebygge og redusere dødelighet av tarmkreft i Norge. Tarmscreeningprogrammet har utviklet IT-løsninger for å ivareta invitasjons- og svarrutiner, registrering og behandling av meldepliktige opplysninger og kontinuerlig monitorering av alle ledd i screeningprogrammet.

Vi søker nå etter en produktansvarlig som vil hjelpe oss i dette viktige arbeidet. Hos oss vil rollen innebære å ha inngående kjennskap til screeningprogrammets IT-system, forståelse for hva systemet skal løse, og ha oversikt over de ulike integrasjonene med andre systemer i Kreftregisteret og med eksterne samarbeidspartnere. Som produktansvarlig vil du være det sentrale bindeleddet mellom Tarmscreeningseksjonen som er systemeier og Kreftregisterets registerinformatikkavdeling som står for forvaltning og utvikling av IT-løsningene.

Kreftregisteret er en del av Oslo universitetssykehus, og en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at henvendelser, feil og avvik knyttet til IT-løsningene blir mottatt/registrert og fulgt opp
 • Ha ansvar for koordinering og samhandling av ulike ressurser og parter ved videreutvikling, eksempelvis Registerinformatikkavdeling
 • Sikre at behov for endringer/ny funksjonalitet blir spesifisert
 • Prioritere videreutviklingsoppgaver i samarbeid med Tarmscreeningseksjonen
 • Sikre brukertesting av ny funksjonalitet
 • Sikre at løsningsdesign og risikovurderinger holdes oppdatert
 • Bidra til at juridiske og personvernmessige avklaringer blir gjort
 • Oppdatere brukerdokumentasjon
 • Sørge for at brukere av systemet får opplæring
 • Oppfølging av superbrukere

Oppgavene vil kunne endre seg over tid tilpasset Kreftregisterets og screeningprogrammets behov.  

Kvalifikasjoner:

 • 5 års høyere relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Lang, relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stillinger eksempelvis forvaltning og/eller utvikling av IT løsninger, for eksempel i rolle som løsningsarkitekt, funksjonell arkitekt, forretningsutvikler, programvareutvikler, prosjektleder, scrum master eller testleder/tester
 • Grunnleggende kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet

Videre er det en fordel om du har:

 • kunnskap om krav til personvern og informasjonssikkerhet innenfor helsefeltet
 • interesse for grensesnittet mellom teknologi og fag
 • erfaring med kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer
 • erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • er god på kommunikasjon, formidling og samarbeid på tvers av profesjoner  
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er serviceinnstilt, selvstendig og ansvarsbevisst
 • er systematisk, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • en samfunnsnyttig jobb som bidrar i vårt arbeid med å forebygge tarmkreft
 • en arbeidsplass som vektlegger høy faglig kvalitet, teamarbeid og personlig initiativ
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling, i et tverrfaglig og engasjert fagmiljø.
 • lønn og stillingsbetegnelse som rådgiver eller spesialrådgiver ut fra relevant kompetanse og erfaring
 • medlemskap i Oslo universitetssykehus HF sin pensjonsordning

Vi er opptatt av å kunne legge til rette for en god balanse mellom arbeid og fritid. Vi har fleksibel arbeidstid og tilbyr mulighet for delvis hjemmekontor og trening i arbeidstiden. Prøvetid er 6 måneder. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil kalles inn til intervju for å avklare personlig egnethet, motivasjon og potensial for gjennomføring av de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykket fra intervjuet sammen med vurdering av de dokumenterte kvalifikasjonene, eventuelle tester/arbeidsprøver, referanser, kandidatens motivasjon og personlige egnethet vil danne grunnlag for tilsetting i stillingen.

Søknad med CV og aktuelle vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Webcruiter. Tiltredelse snarest.

Spørsmål om stillingenes innhold, kan rettes til leder av Tarmscreeningprogrammet Kristin Ranheim Randel. For spørsmål vedrørende ansettelsesprosessen, kontakt HR-rådgiver Sebastian Pedersen.