Ledig stilling

Stavanger Kommune

Er du den læreren vi leter etter? Bli med oss for å oppdage nye muligheter! 

"Vi oppdager muligheter" er Byfjord skole sin visjon. Denne visjonen er vi stolte av og tilstreber at den gjennomsyrer hele organisasjonen. 

Byfjord skole ligger i Tasta kommunebydel og  har rett under 400 elever på 1.-7. trinn. 

Trinntanken står sterk på skolen. Alle kontaktlærere underviser i løpet av uka alle elevene på sitt trinn. Lærerne har ulike fag som de har et hovedansvar for. På småtrinnet samarbeider to og to lærere per trinn om matematikk- og norskfaget. 

Byfjord skole har i mange år hatt fokus på å ta i bruk varierte arbeidsmetoder. På småtrinnet har alle trinnene faste økter med stasjonsundervisning. Fysisk aktiv læring er i fokus. Alle trinn har uteskole som er timeplanfestet. 

Byfjord skole vil ha behov for 1 lærer i et 100 % vikariat skoleåret 2023-24

Les mer om skolen her

Kvalifikasjoner:

 • Grunnskolelærer: Fortrinnsvis 1.-7. trinn, med godkjent utdanning.
 • Ønskelig med matematikk og norsk i fagkretsen.  
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et  skandinavisk språk som morsmål.  

Personlige egenskaper:

 • Du deltar aktivt og bidrar til godt samarbeid med kollegaer og ledelse.
 • Du samarbeider godt med foresatte.
 • Du kan ta selvstendige valg.
 • Du har tydelige forventninger til elevene.
 • Du har evnen til å se muligheter.
 • Du er en stødig og tydelig klasseleder som er opptatt av å skape gode relasjoner til og mellom elevene.
 • Du leder elevene slik at de opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff.
 • HjemJobbHjem-ordning.
 • Alle som har 100 % stilling får 1 time trening i arbeidstiden. Skolen har et eget treningsrom.
 • Veiledning av nyutdannede lærere.
 • En spennende arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø der de ansatte samarbeider tett om elevenes læring og utvikling.