• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0962, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5451992
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Er du den erfarne, trygge og engasjerte ledende miljøterapeuten vi søker etter?

Offentlig forvaltning

Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv.

Bernhard L. Mathiesen ungdomsinstitusjon sin målgruppe er ungdom i alderen 12 - 18 (23) år med psykiske vansker/lidelser, og behov for midlertidig eller langsiktig miljøterapeutisk oppfølgning og omsorg. Vi har fem plasser på institusjonen, og kan følge opp inntil fire ungdommer i ettervern. Etter at ungdom har blitt tilbakeført til hjemmet eller overført til andre tjenestetilbud kan vi også tilby oppfølgning og veiledning.

Institusjonen har fokus på gode inntak og miljøterapeutiske tiltak som gir rom for endring- og utvikling, samt god overgang til livet etter institusjon. Sentrale elementer i arbeidet er kartlegging, samarbeid med aktuelle instanser, familie- og nettverksarbeid, tilrettelegging for skole/dagtilbud og etablering av strukturer som gir nødvendig utviklingsstøtte for ungdommene. Ledende miljøterapeut har i samarbeid med ledelsen et overordnet ansvar for å planlegge, iverksette og evaluere det miljøterapeutiske arbeidet knyttet til den enkelte ungdom, samt være deltagende i planlegging av og gjennomføringen av faglig utviklingsarbeid ved avdelingen. Vi er opptatt å utvikle det faglige tilbudet vårt for å treffe ungdommenes behov både under og etter oppholdet, og vi ønsker søkere som vil bidra til å styrke kvaliteten på det miljøterapeutiske arbeidet og være en pådriver i det faglige utviklingsarbeidet ved institusjonen. 

Institusjonen har månedlig obligatorisk opplæring i Trygghet og sikkerhet, og har ukentlige fagmøter hvor ledende miljøterapeut deltar og leder deler av møtet. Ledende miljøterapeut har faglig ansvar for et eget team med tre miljøterapeuter, og skal sammen med dem følge Standardisert forløp. Standardisert forløp er et rammeverk som legger føringer for administrative og praktiske oppgaver før, under og etter institusjonsoppholdet. Informasjon om faglig modell og tilnærming vil gis i intervju. 

Kvalifikasjonskravene må være innfridd for å bli vurdert til stillingen, og det er ønskelig at søkere presiserer hvor de har arbeidet, i hvilken type stilling, stillingsprosent og ansvarsområder i sin CV. Vi har to ledige stillinger som ledende miljøterapeut, et vikariat (desember 2023 - februar 2025) og en fast (ledig p.t), og det er ønskelig at man presiserer hvilken man søker på, eventuelt om man søker på begge. 

Stillingen innebærer p.t. turnus med dag- og kveldsarbeid og langvakter inntil 12,5 timer, samt arbeid hver 4. helg. Det kan skje endringer i arbeidsplanen.

Vi oppfordrer alle som søker stilling hos oss til å lese vår hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/barneverninstitusjoner/bernhard-l-mathisens-ungdomsinstitusjon/#gref

Vi ber om at vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie. Annen relevant utdanning på bachelornivå eller høyere kan vurderes, ut fra tjenestestedets behov og personalgruppas sammensetning.   
 • Relevant master/videreutdanning tilsvarende minimum 60 studiepoeng
 • Relevant erfaring fra miljøterapeutisk eller barnevernfaglig arbeid med barn og unge, og deres familie
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon og/eller erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge
 • Det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig arbeid knyttet opp mot skole, dagtilbud, familie, nettverk og skole
 • Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) kreves før ansettelse. Attesten skal ikke vedlegges søknaden
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • En trygg voksenperson med fokus på å bygge relasjoner og sette barns medbestemmelse i sentrum 
 • Trygg på å sette grenser og følge strukturer
 • Stor arbeidskapasitet og du må trives i en rolle hvor samspill, tverrfaglighet og samarbeid står sentralt
 • Engasjement og interesse for fagfeltet, samt ydmykhet for fagområdets kompleksitet
 • Evne til å lede møter og faglige prosesser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Omstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et spennende fagmiljø med dyktige kolleger
 • Lønnstrinn 28 - 41 (p.t. kr 522 700-637 900) i Oslo kommunes regulativ. Avlønning beregnes etter ansiennitet. Lønnstillegg for ubekvem arbeidstid kommer i tillegg til regulativ lønn.
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0962, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5451992
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune