Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du brennende engasjert i alderspsykiatri, undervisning og veiledning?

Offentlig forvaltning

Avdeling for alderspsykiatri er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern. Avdelingen består av poliklinikk med hukommelsesklinikk, kontorenhet, tre sengeposter med til sammen 25 døgnplasser, og to veletablerte forskningssentre. Avdelingen har omlag 150 ansatte og et budsjett på 97 millioner.

Avdelingen er samlet på Sanderud og gir spesialisthelsetjenester til personer i Innlandet med nyoppstått psykisk sykdom etter fylte 65år. Vårt fagområde er i vekst, og avdelingen er fremoverlent med stort fokus innen fag- og kompetanseutvikling. 

Ressursenheten for demens har fem døgnplasser for personer med demens der utfordrende atferd er fremtredende. I tillegg til pasienter med demens har enheten også pasienter med andre psykiatriske diagnoser der atferdsproblematikk er hovedutfordringen. Det arbeides strukturert med simulering og MAP (møte med aggresjonsproblematikk).

SAMAKS er tilknyttet enheten og er en ambulant tjeneste som jobber ut mot primærhelsetjenesten med veiledning og kompetanseheving. SAMAKS ivaretar også henviste pasienter fra primærhelsetjenesten som trenger behandling og utredning. 
Personalet i SAMAKS er regelmessig tilstede i sine sykehjem og samhandler med personalet der. Som ansatt i SAMAKS må du være glad og komfortabel med å undervise og veilede andre, og ha et stort engasjement for demens og alderspsykiatri.
Da SAMAKS dekker hele Innlandet er det helt nødvendig å være glad i å kjøre bil over lange avstander. Det gjør heller ingen ting om du bor ute i distriktet.

Enheten har ledig fast stilling for autorisert sykepleier eller vernepleier tilknyttet SAMAKS.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse eller eldreomsorg med vekt på psykisk helse
 • Krav om erfaring innen veiledning og undervisning
 • Klinisk erfaring med atferdsutfordringer er en forutsetning
 • Krav om erfaring med bruk av ulike kartleggingsverktøy
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Ønskelig med erfaring med bruk av terapeutisk konflikthåndtering eller MAP
 • Du må ha førerkort og kunne disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Du har gode fagkunnskaper og er genuint engasjert i eldre mennesker med psykiske lidelser
 • Du utfører dine arbeidsoppgaver selvstendig, tørr å ta egne avgjørelser og balanserer dette i samarbeid med kolleger
 • Du har stor arbeidskapasitet og kan jobbe strukturert
 • Du er fleksibel og tar ansvar
 • Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet og deler gjerne av din kompetanse
 • Du har gode IKT-kunnskaper
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • En utfordrende og spennende jobb med store utviklingsmuligheter
 • Jevnlige fagdager og kurs
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP


  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.