Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du bioingeniør?

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som ønsker å jobbe innen både Medisinsk Biokjemi og Blodbank.

Ved Laboratoriet Sør søker vi etter bioingeniør til en 100% fast stilling tilknyttet vår lokasjon på Larvik sykehus.  Her vil du bli en del av et mindre fagmiljø hvor det jobbes både med Medisinsk Biokjemi og Blodbank. Som dagarbeider vil du delta i en enklere vaktturnus og arbeidsuken er fra mandag til fredag.

Den som ansettes må påregne å måtte jobbe noe på vår lokasjon i Sandefjord og evt. i Tønsberg ved behov. 

Laboratoriet Sør er en av tre seksjoner tilhørende Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold. De resterende seksjonene er Blodbank og Medisinsk Biokjemi i Tønsberg.

Avdelingen har til sammen 97 årsverk hvorav 12,5 av disse er tilknyttet Laboratoriet Sør.

Ønsket oppstart er medio august.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som Bioingeniør.
 • God faglig forståelse.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 
 • Sertifikat Klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig at du er strukturert, effektiv og lærevillig.
 • Du må være ansvarsbevisst, inneha god arbeidskapasitet og være fleksibel.
 • Ha evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du bør ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Opplæringsprogram. Det gis opplæring i et travelt, hyggelig og akkreditert laboratoriemiljø.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.