• Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4710905
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
Ledig stilling

Nannestad kommune

Enhetsledere Sykehjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomhet Helse består av 7 enheter. Vi har 4 enheter i sykehjem, 1 enhet hjemmesykepleie, 1 enhet for rehabilitering, dagaktivitet og praktisk bistand og 1 enhet for servicefunksjoner. I virksomhetsleders stab har vi merkantile ressurser, kreftkoordinator og sykehjemsleger. Virksomheten har ca. 145 årsverk fordelt på ca. 200 medarbeidere.

To av våre enhetsledere har valgt å søke nye utfordringer etter mange år, og vi søker derfor deres erstattere;

100% enhetsleder korttidenhet

100% enhetsleder langtidsenhet

Vennligst oppgi i søknaden om hvilken stilling du søker på, alternativt i prioritert rekkefølge.

Arbeidsoppgaver:

Nannestad sykehjem har 67 sykehjemsplasser, der 51 er avsatt til langtidsopphold og 16 til korttid- og rehabiliteringsopphold. På hver av våre enheter i sykehjem har vi mellom 16 til 19 plasser, og det er tilknyttet ca. 18 årsverk på hver sykehjemsenhet . I 2023 skal vi også etablere en ny omsorgsbolig for demente. Virksomhetens tjenester er i vekst, noe som krever god og trygg ledelse. Vi har høyt fokus på å utvikle tjenestene våre, og vil framover ha økt fokus på omstilling, heltidskultur og videre utvikling av velferdsteknologi.

Enhetsleder har ansvar for fag, drift, økonomi og personal for sin enhet. Enhetsleder sitter i virksomhetsleders ledergruppe, der vi har faste ledermøter, og tett samarbeid på tvers av enhetene. Nærmeste overordnede er virksomhetsleder.

Enhetsleders ansvars- og arbeidsområder er følgende;

* Lede den daglige driften

* Overordnet faglig ansvar for pasientomsorg og pårørendeoppfølging

* Journalansvar

* Personalledelse- og administrasjon, herunder turnus

* HMS og kulturarbeid med fokus på medarbeiderskap og medbestemmelse

* Budsjett- og resultatoppfølging - økonomistyring

* Kvalitet- og internkontroll

* Bidra i strategisk planarbeid, i virksomhetens ledergruppe

* Rapportering

I tillegg fordeler enhetsledergruppen enkelte ansvars- og oppgaveforhold seg i mellom, etter kompetanse og interesse.

 

Helse- og omsorgstjenestene er i stadig utvikling, og vi må til enhver tid måtte tilpasse oss de krav som forventes til tjenesteutøvelse. Det vil derfor kunne medføre endringer i enhetsleders ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

Du må ha autorisasjon som sykepleier i Norge, og ha minst 2 års erfaring fra klinisk arbeid som sykepleier.

Du bør ha erfaring med ledelse, og det ønskelig at du har videreutdanning i ledelse. Dersom du ikke har videreutdanning i ledelse, må du være villig til å tilegne deg lederkompetanse etter avtale med arbeidsgiver.

Det er en fordel om du har erfaring fra kommunehelsetjeneste.

Du bør ha kunnskap på relevant lov og avtaleverk for området.

Du må ha god norsk språkkompetanse, med god evne til å formidle både muntlig og skriftlig.

Du må ha god digital kompetanse.

Personlige egenskaper:

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, der vi søker ledere som har en inkluderende og tydelig lederstil, med særlig fokus på; 

Å kunne myndiggjøre og motivere sine medarbeidere.

Faglig engasjement i pasient- og pårørendeomsorgen.

Evne til å jobbe strukturert og systematisk.

Evne til samhandling.

Evne til omstilling og endring.

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale, innenfor rammen i vår vedtatte lønnspolitikk.

God forsikringsordning og pensjonsordning i KLP.

En ledergruppe som samarbeider, støtter og utfordrer hverandre.

En spennende kommune, og virksomhet, i vekst og utvikling.

Mulighet for kompetanseutvikling.

 

Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden.
Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.

Etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 blir det stilt krav om å fremvise gyldig politiattest ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Vi ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

 

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4710905
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune