Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder ved BUP Nedre Romerike

Offentlig forvaltning

Ønsker du å arbeide i skjæringspunktet mellom fag og ledelse?

Da finnes muligheten for deg her ved BUP Nedre Romerike. Vi en en stor poliklinikk med nærmere 80 ansatte som er i utvikling! 

BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter som dekker Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, Grorud, Furuset og Kongsvinger.

BUP Nedre Romerike betjener kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland.

 

Vi har ledig stilling som Enhetsleder for en av våre 5 generalistenheter 

Det foregår en aktiv utviklingsprosess ved seksjonen. Prosjektet heter BUP 2.0 er en pågående prosess.

Vi har bestemt oss for å være en matriseorganisasjon og er i ferd med å bygge opp kompetansegrupper på tvers av enhetene. Foreløpig er kompetansegruppe for spiseproblematikk på plass og vi arbeider nå med gruppe for nevro, samt barneterapi/foreldreveiledning. Til høsten kommer vi også til å starte en kompetansegruppe knyttet til Mentaliseringbasert terapi (MBT) for ustabil ungdom. 

På mange måter er hele organisasjonen både under oppussing og oppbygging. Grunnet den store tilstrømmingen av pasienter gjennom pandemien har vi blitt tilført flere stillinger. Disse prosessene er er interessante, meningsfulle og kompliserte. 

Hva styrer vi mot?

Fokus ligger på å lage gode strukturer som kan legge til rette for gode sammenhengende pasientforløp med fokus på pasienten og dennes familie.

Vi er spesielt opptatt av relasjoner og dennes betydning både for det kliniske arbeidet med pasienter og arbeidsmiljøet. Vi ønsker å videreutvikle en kultur som understøtter ivaretakelse og utvikling hos våre pasienter og oss selv. Dette gjør at vi blant annet tenker det er klinikken sitt ansvar å sørge for at alle våre terapeuter vår veiledning. Alle som arbeider terapeutisk trenger å bli sett av andre for å bli ivaretatt og gitt mulighet for å utvikle seg. Som en begynnelse starter vi opp med en veiledningsgruppe for familieterapeuter til høsten. Det er også en målsetning av hele klinikken skal stå sammen og støtte seg på hverandre, En BUP, våre pasienter

Som leder vil du få god anledning til å bruke alle sider av deg selv og din kompetanse. Du vil få gleden av å være del av en engasjert ledergruppe og få mulighet til å understøtte og lede gode medarbeidere. Som du kanskje forstår av denne annonsen, så er vi ikke ferdig utviklet og det vil finnes store muligheter for påvirkning. Vi ønsker oss en enhetsleder med struktur, vilje og meninger, men som også har gode samarbeidsevner og en emosjonell robusthet. 


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig ansvar for faglig drift, samt personalansvar for enheten
 • Legge til rette for gode pasientforløp gjennom god ledelse og administrasjon
 • Fordeling av pasienter, møteledelse, oppfølging av pasientflyt.
 •  Ivaretakelse av ansatte gjennom faglig støtte og strukturert oppfølging.
 • Representere sin enhet inn i ledergruppen.
 • Delta i ledergruppen med et fokus på helheten i seksjonen. En BUP, våre pasienter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitetsutdanning eller høyskoleutdanning for psykisk helsevern
 •  Klinisk erfaring fra arbeide med barn, unge og deres foreldre. Gjerne i BUP. 
 • Ledererfaring fra tilsvarende virksomhet.  
 • Lederutdanning er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

 • Interesse for ledelse og et ønske om å lede kolleger med høy kompetanse
 • God kapasitet til å holde oversikt og struktur 
 • Gjennomføringsdyktig 
 • Faglig engasjement 
 • Gode samarbeidsevner og emosjonell robusthet
 • Et ønske om å utvikle seg.  
 • personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø med mange spesialister og erfarne klinikere
 • Gode velferdstilbud f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Felles løpetur på idrettsbanen hver fredag :-) (eller gåtur)
 • Yoga starter snar opp igjen!
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo, 9 minutter med tog
 • Gratis parkering