Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder ved Bråten behandlingssenter - dag/døgn 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en engasjert og fremoverlent enhetsleder til Hus 1!

Dette er stillingen for deg som brenner for ledelse og utviklings-/endringsarbeid, og som ønsker å være med å videreutvikle et helt unikt tilbud til ungdom.
Dag-/døgnenhetene tilbyr i dag skreddersydd behandling for ungdom i alderen 12-18 år, (pt med forløp på inntil ett år). Miljøterapeutisk ungdomsgruppe utgjør kjernen i tilbudet. Vi har 18 plasser som utgangspunkt, fordelt på to miljøterapeutiske enheter, bemannet med miljøterapeuter, kokker og hver sin enhetsleder. Behandlingen forsterkes med familieterapi, individualterapi og eget skoletilbud. Utformingen av tilbudet låner prinsipper fra systemisk, narrativ og løsningsorienterte fagtradisjoner. Tilbudet er frivillig og brukermedvirkning utgjør en vesentlig og aktiv ingrediens i behandlingen.

Enheten er pt lokalisert på Skjetten, men det bygges et nytt Dag/døgnsenter på Nordbyhagen - og enhetsleder vil sammen med seksjonens ledergruppe ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Som enhetsleder ved Hus 1 vil du ha helhetlig lederansvar for personal, fag og økonomi i egen enhet. Du vil lede en erfaren og faglig kompetent miljøterapeutgruppe, med stort hjerte for den enkelte ungdom og dens familie. Du vil jobbe sammen med dem og tett på den kliniske hverdagen, og skal være brobygger mellom enhetene internt på Bråten, i ABUP og i møte med eksterne samarbeidspartnere. Du har ansvar for å utvikle enheten i samsvar med seksjonens og avdelingens mål og prioriteringer  
I tillegg til de to dag/døgnenhetene har Bråten behandlingssenter en kontorfaglig enhet, en fagstab, et tverrfaglig ambulant team, samt et regionalt behandlingstilbud for barn og unge med OCD. Som leder på Bråten vil du med andre ord bli del av en større ledergruppe, et stort kompetansefellesskap og en spennende seksjon i stadig utvikling.

Vi trenger en engasjert enhetsleder som får teamet til å jobbe sammen mot felles mål. Vi ser for oss at du er fremoverlent, helhetstenkende og evner å løfte blikket. At du klarer å balansere det å være ansvarlig, uredd, gjennomføringsdyktig og tydelig – med det å bygge relasjoner, være ydmyk, nysgjerrig og god på samarbeid. Stillingen er i utgangspunktet profesjonsnøytral, men du må ha en en helse-/sosialfaglig utdanning på bachelor eller mastergradsnivå, i tillegg til kompetanse på familieterapi. Erfaring og utdanning innen ledelse vil bli vektlagt, og klinisk erfaring fra tilsvarende virksomhet er ønskelig. I tillegg er kompetanse, erfaring og interesse for å lede endrings-/ utviklingsarbeid vesentlig.

Hvis du kan «hake av» på dette, og brenner for ledelse og utvikling av gode helsetjenester til ungdom, vil vi gjerne at du søker.

I søknaden holder det at du svarer på følgende spørsmål;

  • Hva motiverer deg til å søke aktuell stiling?
  • Hva er viktig for deg i din rolle som leder?
  • Hvordan vil du benytte tidligere erfaring i stillingen?
  • Hvordan er du i møte med hjelpetrengende ungdom og deres familier?

For oss er det helt avgjørende å få inn «rett leder», og vi kommer til å gjøre en vurdering av personlig egnethet, sett i sammenheng med teamet du skal lede og sammensetningen av ledergruppen som helhet.

Vi ber om at du oppgir minst to relevante referanser i søknaden

[Intervjuene er planlagt å finne sted i uke 42 og 43.]