Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder ved Avdeling for nevrohabilitering, Enhet for utredning og behandling

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for nevrohabilitering søker en dyktig og engasjert leder ved Enhet for utredning og behandling.
Avdeling for nevrohabilitering er en del av spesialisthelsetjenesten og arbeider med voksne over 18 år med medfødte eller tidlig ervervede hjerneskader, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte funksjonsvansker. Mennesker med utviklingshemming utgjør en vesentlig del av pasientgruppen. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt av leger (nevrologi og psykiatri), psykologer (nevropsykologi, atferdsanalyse m.m) og ansatte med helse-/ sosialfaglig eller spesialpedagogisk utdanning på høgskolenivå. 

Enhet for utredning og behandling arbeider primært med medisinsk- psykologisk diagnostikk, tverrfaglig utredning, tiltaksutvikling og behandling. En viktig del av virksomheten er rådgivning og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte i kommunen og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten, samt kompetansehevende tiltak i form av kurs og pasientrettet opplæringsvirksomhet.  Arbeidsformen er ambulant og poliklinisk. I tillegg er avdelingen tillagt spesialisthelsetjenesteoppgaver ihht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) kap 9.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke.
 

Arbeidsoppgaver:

Enhetsleder for utredning- og behandlingsenheten skal drive koordinering og daglig faglig administrativ utvikling og drift av enheten. Enhetsleder skal sørge for at tjenestene har høy faglig standard og at det gis god service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Enhetsleder skal, i samarbeid med avdelingens ledergruppe, drive avdelingens samlede faglige virksomhet, kompetanseutvikling, i tillegg til å sørge for faglig oppfølgning og veiledning av de ansatte i enheten.  Enhetsleder samarbeider med seksjonsleder om oppgaver knyttet til budsjett, personalforvaltning og rekruttering av nyansatte. 

Enhetsleder skal lede det tverrfaglige kliniske arbeidet, bestående av utredning, tiltak og behandling samt veiledning knyttet til målgrupper for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Enhetsleder skal  bidra til og delta i fagutviklingsarbeid og internopplæring innen spesialisert habilitering.

Klinisk arbeid i form av pasientbehandling, kompetanseoverføring, opplæring og pasientrelatert veiledning av ansatte i kommuner, bydeler og øvrig spesialisthelsetjeneste inngår som en del av stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves helse-/sosialfaglig, eventuelt pedagogisk utdanning, på bachelornivå, med godkjent relevant videreutdanning fra høgskole/universitet (tilsvarende minimum 60 studiepoeng).   
 • Det er et krav at søkeren har ledererfaring og bred klinisk erfaring fra habilitering i spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra arbeid med avdelingens primærmålgrupper, samt kompetanse og erfaring innen veiledning vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til aktuelt lovverk for virksomheten avgjørende, samt erfaring fra tverrsektorielt arbeid /samhandling med kommunen.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har gode samarbeidsevner og kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er faglig engasjert og trives i et hektisk, men faglig sterkt miljø
 • er tydelig og ansvarsfull med gode kommunikasjonsferdigheter
 • er positiv og respektfull i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • er fleksibel og har god omstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et svært engasjert, dyktig og spennende fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • God kollegastøtte
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag