• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5015720
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 18.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Enhetsleder ved avdeling 2 på Labo 100% fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som enhetsleder inngår du i kommunalsjefens ledergruppe i Helse, omsorg og velferd som omfatter heldøgnstjenester, hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester, Helse og mestring, rus og psykiatritjeneste og Nav. Enhetsleder er delaktig i å utforme framtidens helsetjeneste i kommunen, og bidrar i prosesser for å jobbe mot felles mål.
Labo avdeling 2 er en langtidsavdeling for personer med demens. Vi har 24 plasser fordelt på 3 bogrupper med 8 beboere på hver gruppe. Labo er kommunens sykehjem som åpnet i januar 2020. Med nytt bygg gir det mange unike muligheter til å yte gode tjenester for kommunens befolkning. Labo er et livsgledesykehjem!

Fakta om stillingen:

Enhetsleder har overordnet fagansvar, samt personal – og økonomiansvar for egen enhet og rapporterer til kommunalsjef. Ledergruppa på Labo samarbeider og samhandler mot felles mål og god ressursutnyttelse. Enhetsledere i Østre Toten kommune skal på bakgrunn av handlingsprogram og virksomhetsplaner, sikre at både ledelse av og aktiviteter innen tjenesteområdet samsvarer med gjeldende overordnede verdier, strategiske og operative handlingsplaner, lover og forskrifter samt aktuelle føringer. Har assisterende enhetsleder på avdelingen med stedfortrederfunksjon.

Kvalifikasjoner: 

Må krav:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning innen helse/sosialfag omsorgssektoren
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til
 • God forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system
 • Godøkonomiforståelse og kompetanse innen tjenesten 

Ønskelige krav:

 • Ønskelig med helsefaglig utdanning 
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet fra institusjonstjeneste er å foretrekke
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra partssamarbeid og god forståelse av rollen som tillitsvalg i kommunal sektor
 • Relevant HR og HMS-kompetanse

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Tillitsskapende og med høy integritet
 • Praktiserer mestrings- og relasjonsorientert ledelse som motiverer, inkluderer, respekterer og viser tillit
 • Tydelig og evner å sette retning, strategiske evner
 • God brobyggende egenskaper på tvers av fagområder og tjenesteområder
 • Er handlekraftig, proaktiv og nytenkende
 • Fleksibel og endringsorientert
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5015720
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 18.03.2023