• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3988701
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Enhetsleder overordnet plan og analyse

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

 

Plan- og bygningsetaten søker en faglig dyktig leder med stort engasjement for Oslo, som ønsker å påvirke byutviklingen og bidra til at Oslo blir en grønnere, varmere og mer skapende by, med plass til alle.


Avdeling for byutvikling arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Avdelingen har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i seks enheter.


I stillingen som leder for enhet for overordnet plan og analyse, vil du lede 12 dyktige medarbeidere og inngå i avdelingens ledergruppe. Sentrale oppgaver er utredninger og analyser, kommuneplanens arealdel og regional planlegging. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger til enheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med utfordrende areal- og byplanfaglige problemstillinger, blant annet knyttet til regional
  planlegging, kommuneplanen, samt flere overordnede fagtemaer.
 • Ansvar for å utarbeide og sikre gjennomgående effektiv og kvalitativt gode faglige utredninger og
  analyseoppgaver på overordnet nivå.
 • Inngå i avdelingens ledelse, med økonomisk ansvar for enheten med rapportering til avdelingsdirektør
 • Stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig, samt andre kommunale virksomheter.
 • Personalansvar, administrativ og strategisk leder for enheten.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på masternivå innen relevant fagområde: samfunnsvitenskap, byplanlegging, urbanisme, arkitektur, landskapsarkitektur, ingeniørfag.
 • 5 års relevant erfaring med byutvikling/byplanlegging.
 • Det er ønskelig med erfaring med personalledelse.
 • Fordel med kunnskap om Oslo kommune som virksomhet.
 • Kunnskap og erfaring med å lede og delta i utarbeiding av overordnede planer.
 • Erfaring knyttet til ledelse av utredninger.
 • Kunnskap og erfaring med relevant lovverk.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert arbeidsform og gjennomføringsevne.
 • Veilede og inspirere medarbeiderne i enheten.
 • Evne til å lede store prosesser.
 • Evne til samarbeid og utvikling, samt jobbe selvstendig og i team.
 • Ha interesse for og erfaring med fysisk planlegging og overordnet byutvikling.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø.
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer.
 • Fleksitid.
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • Lønnstrinn 62-68 som tilsvarer fra kr 869 000 til kr 976 600 pr. år.

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3988701
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune