• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323737
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Enhetsleder MO- Gyldenpris

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år som bor eller oppholder seg i Bergen. De psykiske helsetjenestene er organisert i 4 byområder, i tillegg tilbyr vi Rask psykisk helsehjelp til innbyggere bosatt i Bergenhus, Årstad og Arna. For de som trenger heldøgnspleie og omsorg har vi 9 bosentre med totalt 72 plasser. Etaten har to enheter som yter bo- og rehabilitering til mennesker med rus og psykiske helse utfordringer og en forvaltningsenhet som fatter vedtak på lovpålagte tjenester. Lavterskel rustjenester er en viktig del av etatens virksomhet. Vi har 4 MO- sentre, hvor MO- Gyldenpris er det største senteret som er organisert i en egen resultatenhet. Vi er totalt rundt 1100 ansatte fordelt på 540 årsverk og et årsbudsjett på ca. 560 millioner kroner.

Vi søker nå etter enhetsleder for MO- Gyldenpris. Stillingen rapporter direkte til etatsdirektøren. Med sine 61 årsverk er enheten en bydekkende enhet som yter lavterskel helse- og sosialtjenester til rusavhengige.

MO- Gyldenpris består av tre avdelinger. Tverrfaglig overdoseteam, som jobber opp mot de overdoseutsatte personene i kommunen. Målgruppen er personer som har overlevd en overdose eller er i særlig risiko for overdose. Tiltaket jobber ambulerende og oppsøkende, med fokus på rehabilitering- habilitering og motivasjon for endring.

Brukerrommet tilbyr trygge og hygieniske rammer for injisering og motivere for mer skånsomme inntaksmåter. Brukerrommet bidrar til forebygging av infeksjoner, reduserer smittefare og gi rask hjelp ved overdoser.

Dagavdelingen drifter et dag- og ettermiddagstilbud uten timeavtale 7 dager i uken. Avdelingen tilbyr en rekke helse- og sosialtjenester hvor en fokuserer på ressurser og den enkeltes opplevde ønsker og behov.

Om du ikke allerede har relevant kompetanse innen rus- og avhengighetsproblematikk, er det avgjørende at du har vilje til å erverve deg dette. Som leder for enheten skal du skape god kommunikasjon og gode relasjoner til ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og ansatte. Du må ha fokus på endringsledelse og kontinuerlig forbedring. Du må være tydelig i din kommunikasjon, synlig i enheten og være transparent i ditt arbeide. Vi ser etter en person som har sterk motivasjon for å utvikle enheten. Vi søker derfor etter en enhetsleder som brenner for ledelse, medarbeidere, brukergruppen, samhandling og systematisk kvalitetsforbedring. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å sikre helse- og sosialfaglige tjenester  
 • personal- og økonomiansvarlig
 • Drive organisasjons- og utviklingsarbeid 
 • Jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring 
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • Beredskapsvakt for psykososial kriseberedskap i Bergen kommune

Kvalifikasjoner:

 • Krav om helse- sosialfaglig (sykepleier, vernepleier eller sosionom) utdanning fra høyskole/universitet, minimum bachelornivå.  
 • Ønske om videreutdanning innen administrasjon og ledelse. Lang og relevant ledererfaring kan kompensere for manglende videreutdanning innen administrasjon og ledelse.
 • Krav til ledererfaring fra stilling med faglig ansvar, ansvar for økonomistyring, samt personalansvar 
 • Ønskelig med videreutdanning/erfaring innen psykisk helse/rus- og avhengighetsproblematikk  
 • Krav om god brukerkompetanse innen ITK 
 • Krav om politiattest ved tilbud om stilling

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som kommuniserer tydelig og som liker å jobbe med ledelse. Du er initiativrik, motiverende, løsningsorientert, har god gjennomføringsevne og er selvstendig, samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, for å kunne redegjøre for dine ansvarsområder til både administrativ og politisk ledelse i kommunen. Du må trives i en komplekse organisasjon der du har relasjoner til både lederkollega, tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeidere i hele organisasjonen. Sikker rolleforståelse er en forutsetning for å kunne lykkes i jobben.

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å være med på laget til en etat som har målsetting om å være nasjonalt ledende innen helse- og omsorgstjenester 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 • Lederavtale
 • Tett samarbeid med etatens administrasjon
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring  
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA)-bedrift 
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  23.01.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323737
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune