Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363586
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Enhetsleder kultur

Halden kommune har ledig en fast 100% stilling som enhetsleder for kultur med snarlig
tiltredelse.

Halden kommune har et rikt kulturliv. Vi har stor aktivitet i det frivillige kulturlivet, og ønsker
å legge til rette for økt og allsidig aktivitet. Enhet for kultur innbefatter kulturskolen, Brygga
kultursal, ungdomsklubb, biblioteket, svømmehall og andre rådgivnings- og støttefunksjoner
innenfor kulturfeltet.
Fra 1.1.2021 opprettes kommunalområdet Samfunn og samskaping. Dette område består
av kommunalavdelinger som produserer tjenester til kommunens kunder som er
innbyggere, lag og foreninger, bedrifter, turister og studenter. Hensikten er å skape bedre
arena for arbeids- og aktivitetslinjen, samt prioritere en styrket innbyggerdialog.
Samskaping mellom kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggere skal få større fokus.
Ulike miljøer skal møtes og utvikles. I dette kommunalområde er kultur organisert. Enhet
kultur er en viktig del av det nye kommunalområdet.
«Arrangementsbyen Halden» er et viktig innsatsområde, med fokus på å skape ere
lønnsomme arbeidsplasser i Halden knyttet til kreative næringer og arrangement. For at
dette skal kunne realiseres, er det en forutsetning at Halden har et godt omdømme og
tilrettelegger for arrangement i samarbeid med bl.a. kulturlivet, næringslivet og
frivilligheten.
Enhetslederen har det faglige og administrative ansvaret for kulturenheten. Enhetslederen
skal sikre drift og videreutvikling av enhetens tjenester, med mål om å løfte Halden
ytterligere som kulturkommune. Enhetslederen skal representere kommunen i samarbeidet
med andre offentlige instanser, næringsaktører, interesseorganisasjoner og frivillige lag og
foreninger. Kulturenheten har en sentral rolle i kommunens arbeid innenfor områder som
blant annet; et nært samarbeid med Halden kulturråd, arrangement, idrett, friluftsliv,
kulturminnevern og byutvikling.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:


• Følge opp kulturplanen og kommuneplanens samfunnsdel, samt utvikle gode planer og
  prosjekter innen kultur- og fritidssektoren i samarbeid med enhetene/ tjenestene og andre
  kulturaktører
• Være med å utvikle Halden som allsidig og nyskapende kunst- og kultursenter.
• Sørge for god ressursutnytting og godt samarbeid, og utvikling av tjenester og prosjekter
  innad i enheten - i samarbeid med øvrige fagområder i kommunen, og med eksterne
  samarbeidspartnere
• Videreutvikle og tilrettelegge for kunst, kultur, aktiviteter og deltakelse for befolkningen i
  Halden
• Fremme og følge opp politiske saker innen kulturfeltet.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

• Formell lederutdanning og / eller ledererfaring og det kan vises til resultat vil bli vektlagt.
• Tydelig og beslutningsdyktig i lederrollen
• Lede og utvikle i tråd med strategi og mål
• Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
• God kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
• God økonomiforståelse og erfaring
• Behersker digitale systemer for kommunikasjon og dokumentasjon
• Samlende, strukturert og skaper gode samarbeidsarenaer
• Serviceinnstilling
• Selvstendig og initiativrik


God og allsidig kjennskap til kulturfeltet

Personlige egenskaper:

• Du er nyskapende, utviklingsorientert og initiativrik
• Du kommuniserer tydelig, lytter aktivt, anerkjenner og involverer andres perspektiver og
  kompetanse
• Du motiverer til samskaping og samhandling innenfor fagområdet og på tvers av
  fagområder
• Du er god til å bygge relasjoner og å skape et godt samarbeidsklima med - og mellom -dine
  medarbeidere
• Du har evne til å arbeide strategisk, målrettet og systematisk
• Du har gode organisatoriske evner og evne til å jobbe systematisk for å nå mål
• Du har høye ambisjoner og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
• En utfordrende og interessant lederstilling som gir muligheter for personlig og faglig
  utvikling
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et godt og dynamisk arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte fagfolk og ledere som leverer
  med høy kvalitet
• Medlem av offentlig pensjonsordning
• Lønn etter gjeldende avtale

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet