Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Enhetsleder Sikkerhetsløsninger (kontorsjef)

Vi i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) søker en handlekraftig og IT-teknisk leder til nyopprettet stilling for å lede og videreutvikle enheten i kampen mot truslene i det digitale rom.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en politisk satsning i forbindelse med regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret representerer en styrkning av Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) sitt arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

Vi ser etter deg som ønsker å videreutvikle enhetens fagområde, og skape resultater igjennom å motivere dine medarbeidere. Du vil være ansvarlig for å ta vår teknologi i riktig retning og tilby gode IT-tjenester både innad i senteret og til samarbeidspartnere.  Videre er du opptatt av å finne gode løsninger som ivaretar virksomhetens behov og som samtidig bidrar til en fremtidsrettet tjenesteportefølje. I tillegg er du genuint opptatt av å lede og videreutvikle dyktige og motiverte medarbeidere, og ønsker å trekke på disse i arbeidet med å forbedre og utvide våre kapabiliteter.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Lede og videreutvikle en enhet med kompetente kunnskapsmedarbeidere og fagområde innen devops av deteksjonsteknologi
 • Resultat- og personalansvar, herunder styre enhetens virksomhet innen
  • Drift, videreutvikling og forvaltning av operative IT-tjenester for NCSC
  • Utvikling av nye kapabiliteter for avdekking og håndtering av angrep på kritisk infrastruktur
  • Arkitektur og sikkerhetsarkitektur av informasjonssystemer
  • Karlegging og evaluering av nye teknologier
 • Planlegge, lede, gjennomføre og delta i prosjektaktiviteter
 • Vedlikeholde og oppdatere relevant fagkompetanse
 • Rekruttere nødvendig kompetanse til enheten, og planlegge gjennomføring av faglig kursing og opplæring for enhetens medarbeidere

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, minimum tilsvarende master innenfor ledelse, IT-drift eller informasjonsteknologi. Lang og relevant erfaring eller utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum fem års relevant erfaring med IT drift og systemutvikling
 • Det kreves med ledelseserfaring innen IT
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Det kreves relevant erfaring med drift og forvaltning av komplekse IT-systemer
 • Det kreves oppdatert kunnskap innen konfigurasjonsstyring, stordata, nettverk, virtualisering og lagring
 • Det er ønskelig med kjennskap til modeller, rammeverk og lover innen IT-sikkerhet, hendelseshåndtering og trusseletterretning

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er løsningsorientert og handlekraftig. Du har også god evne til å forstå din rolle i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å ta ansvar for helheten. Om du i tillegg er initiativrik og analytisk ser vi frem til å møte deg. Du må også ha evne til å takle stress og ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Du utøver ledelse i samsvar med NSMs lederkrav

 • å sette mål, vise retning og følge opp leveranser
 • å mobilisere, utvikle og veilede medarbeidere
 • å legge til rette for nytenkning, forbedring og tilbakemelding
 • å ta ansvar for helheten og samarbeide på tvers av organisatoriske skiller

 

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet og som ønske å bidra til nasjonal handlefrihet i det digitale rom
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som kontorsjef (Sko 1054).

 

Stillingen er plassert som kontorsjef (Sko 1054).
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.