Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder kontorfaglig enhet

Offentlig forvaltning

Vi søker ny enhetsleder til kontorfaglig enhet ved BUP Nedre Romerike

Enheten på 10 personer har som hovedoppgave å understøtte den kliniske driften ved seksjonen. Dette gjøres gjøres gjennom enhetssekretærer som arbeider tett med de kliniske enhetsledere, ekspedisjonssekretærer og administrative sekretærer.

Kontorfaglig enhet er ryggraden som understøtte gode pasientforløp

Det er vanskelig å overdrive betydningen av kontor sin rolle i klinikken. Gode ansatte i kontor sørger for orden, flyt og kvalitet i pasientbehandlingen vår.  

Vår klinikk er i en aktiv utviklingsprosess hvor vi ser på, endrer og forbedrer våre systemer. Prosjektet heter BUP 2.0 og en en pågående prosess. Vi arbeider med å lage gode strukturer som kan legge til rette for gode og sammenhengende pasientforløp med fokus på pasienten og denne familie. Et eksempel på dette er kontorassistert timebok som er i ferd med å bli implementert. 

Som leder av kontorfaglig enhet vil du spille en viktig rolle knyttet til utforming, implementering og vedlikehold av slike strukturer. 

Din posisjon vil være viktig både i forhold til ledelse av kontorfaglig enhet, men ikke minst som deltaker i ledergruppen i seksjonen. Det er helt avgjørende for kvaliteten av våre tjenester at kontor og klinikk arbeider godt sammen.

Poliklinikk for barn og unge, BUP Nedre Romerike, er en seksjon i Avdeling BUP, divisjon psykisk helsevern og Akershus Universitetssykehus Ahus. Det er 9 seksjoner i ABUP; 6 poliklinikker, døgnenheter og en spesialseksjon.

BUP Nedre Romerike er stor poliklinikk som er lokalisert på Åråsen stadion og har 65 fast ansatte. Vi er en kompetent klinikk med mange spesialister, 5 overleger, 14 psykologspesialister, 8 spesialister i klinisk pedagogikk og 7 kliniske sosionomer. Vi ivaretar de polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unge i psykisk helsevern. Vårt opptaksområde består av kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Aurskog Høland.  

Vi er opptatt av relasjoner og denne betydning både for det kliniske arbeidet med pasienter og for arbeidsmiljøet. Vi ønsker å videreutvikle en kultur som understøtter utvikling hos våre pasienter og oss selv.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Enhetlig ledelse med faglig og administrativt ansvar for kontorfaglig enhet
 • sørge for god drift i enheten som understøtter pasientforløp av god kvalitet
 • Bidra til tett integrasjon av kontor og klinikk
 • Representere enheten inn i ledergruppen
 • Delta i ledergruppen med fokus på hele seksjonen. En BUP, våre pasienter 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra administrasjon og ledelse er nødvendig
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten ønskelig
 • Utdanning innen administrasjon og ledelse er ønskelig
 • Gode IKT kunnskaper, kjennskap til DIPS, GAT, personalportalen.
 • Erfaring med å lykkes i lignende stilling

Personlige egenskaper:

 • Interesse for ledelse og et ønske om å lede erfarne medarbeidere
 • god kapasitet til å holde oversikt og struktur
 • Gjennomføringsdyktig
 • lagspiller med gode samarbeidsevner og emosjonell robusthet
 • Selvstendighet og en proaktiv holdning
 • et ønske om å utvikle seg
 • personlig egnethet vektegges

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet i Lillestrøm, kun en kort togreise fra Oslo
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag