Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

Enhetsleder interkommunal legevakt

Offentlig forvaltning

Er du vår nye enhetsleder? Vi søker deg som vil lede og videreutvikle legevakttilbudet til innbyggerne i Elverum, Åsnes, Våler og Åmot. Elverum kommune er vertskommune for interkommunal legevakt, og er opptatt av å sikre en god ivaretakelse av pasienter og medarbeidere. 

Interkommunal legevakt for Åsnes, Åmot, Våler og Elverum er lokalisert i moderne lokaler på Helsehuset i Elverum, sammen med blant annet 3 sengeposter med korttids-, akutt-, rehabilitering- og langtidsplasser, forebyggende enhet, barnevern, kommunehelsetjenesten, friskliv, ergo- og fysioterapi og administrasjon helse og omsorg. Elverum er vertskommune for interkommunal legevakt, med et nedslagsfelt på ca. 36 500 innbyggere. Tjenesten skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Fremtidens legevakt må kjenne, samhandle med og delvis integreres med andre kommunale tjenester. Legevakta er organisert i sektor for familie og helse og enhetsleder inngår i sektorens ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver:

Enhetsleder har ansvar for å lede interkommunal legevakt for Åsnes, Åmot, Våler og Elverum, hvor Elverum er vertskommune. Enhetsleder har ansvar for fag- og tjenesteutvikling i enheten, oppfølging av personalet og økonomistyring. Legevaktoverlege har det medisinskfaglige ansvaret, og er organisert i stab hos enhetsleder. Enhetsleder har blant annet disse oppgavene:

 • Ansvar for økonomi, personal og faglig kompetanse i enheten.
 • Enhetsleder rapporterer til sektorsjef.
 • Lede, koordinere og videreutvikle den sykepleiefaglige tjenesten i enheten.
 • Endringsledelse med fokus på målrettet systematisk forbedringsarbeid.
 • Samarbeide med legevaktoverlege, som har det medisinsk faglige ansvaret for legevakten.
 • Bidra til å fremme og videreutvikle samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Sikre samarbeid med samarbeidskommunene for den interkommunale legevakta.
 • Systemansvar for pasientjournal ligger til enheten.
 • Utøve ledelse i tråd med kommunens verdigrunnlag, styringsdokumenter og gjeldende lov og forskrifter.

Det tas forbehold om mulighet for endrede arbeids- og ansvarsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

Følgende kvalifikasjoner kreves

 • 3-årig bachelor i sykepleie, eller evt. annen relevant 3-årig helsefaglig utdanning.
 • Lederutdanning og relevant ledererfaring.
 • God økonomiforståelse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Engasjement for faget og evne og vilje til å jobbe med omstilling.
 • Kjennskap til offentlig virksomhet og regelverk.
 • Førerkort, klasse B.

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra legevakt og akuttmedisin

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, modig og involverende leder.
 • Strukturert og målbevisst.
 • Er en inspirator med utpreget samarbeidsevne, også på tvers av fagområder.
 • Er beslutningsdyktig og har stor gjennomføringsevne.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Even til å skape gode relasjoner i og utenfor eget fagmiljø.
 • Kunne jobbe selvstendig i en hektisk arbeidshverdag.
 • Fremtidsrettet, utviklingsorientert og ser potensialet i ny teknologi og nye måter å yte tjenester på.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende lederstilling med varierte oppgaver og mulighet for å utvikle deg som leder.
 • Godt fagmiljø som er opptatt av å utvikle tjenesten.
 • Gode stab- og støttetjenester.
 • Lønns og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidstidsreglement.