Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder Fysioterapi

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi har ledig et 100 % fast stilling som enhetsleder ved enhet for fysioterapi, ortopedisk avdeling, Ullevål fra 1.1. 2023, mulig tidligere tiltredelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

Enhetslederstillingen består av kliniske oppgaver i tillegg til ledelse og administrasjon, det vil si budsjett- og personalansvar.

Det forventes aktiv deltagelse i klinikken, tilpasset de øvrige administrative oppgavene. Poliklinikk og sengepostbehandling i tillegg til helgevakter inngår som klinisk arbeid. Håndtering av GAT, personalportalen, ferieplanlegging, studenter og turnuskandidater utgjør en del av det administrative arbeidet.

I tillegg forventes  faglig engasjement i det å utvikle enheten generelt og den enkelte medarbeider spesielt. Seksjonen som enheten tilhører har faglige ambisjoner og jobber systematisk med kunnskapsbaserte prosedyrer, kvalitetssikring samt fag- og forskningsprosjekter. Enhets-lederen vil ha en viktig oppgave i å motivere de ansatte i dette arbeidet, og i tillegg ha egne ambisjoner på vegne av faget. Det forventes at enhets-lederen bidrar aktivt inn i det tverrfaglige arbeidet ved avdelingen, og tar initiativ til å videreutvikle dette.

Enhetslederen inngår i seksjonens tverrfaglige lederteam.

En leder med god rolleforståelse, tilstedeværelse, evne til å samle enheten og skape rammer for godt arbeidsmiljø er noe av det vi ønsker av aktuell kandidat.

Kvalifikasjoner:

Utdannet fysioterapeut med offentlig godkjenning, klinisk erfaring fra ortopedi. Lederutdanning  på mastergradsnivå, med fokus på helseledelse, er ønskelig, men annen relevant lederutdanning vil bli vurdert. Erfaring fra ledelse innen helse eller sykehus eller andre relevante fagområder. Vi søker en kandidat som kan vise til resultater knyttet til fagutvikling, samt at man har en innovativ holdning til faget.

Personlige egenskaper:

Stor arbeidskapasitet, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert. Positiv og lærevillig.

Viktige personlige egenskaper som omhandler forståelse av relasjonsbygging som et viktig lederverktøy. I tillegg vil det å være tydelig og forutsigbar være egenskaper en enhetsleder bør besitte.

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.