Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder for pleietjenesten

Offentlig forvaltning

Nevrologisk avdeling vil fra 2/9-24 opprette en ny seksjon i avdelingen som vil bestå av dagens seksjon for hjerneslag og seksjon for generell nevrologi, samt nevrologisk poliklinikk og dagbehandling. Vi blir en stor seksjon bestående av en sengepost med 23 sengeplasser (hvorav 3 intermediærsenger og 2 observasjonssenger) som skal behandle pasienter med hjerneslag i akutt fase og akutte generelle nevrologiske sykdommer, i tillegg vil vi ha en 5-døgnspost med plass til 8 pasienter. Vi skal drifte en stor nevrologisk poliklinikk, slagpoliklinikk, dagbehandling og dagutredning.
I denne forbindelse skal vi utvide vårt lederteam med en enhetsleder som skal ha hovedansvar for den største sengeposten, men vedkommende skal samarbeide med seksjonsleder og den andre enhetslederen for at hele seksjonen skal fungere optimalt.
Vi søker en engasjert enhetsleder i 100% stilling, 37,5t/uke, med arbeid hver fjerde helg. Enhetsleder inngår i seksjonens ledergruppe, og er sentral i utformingen av dagens akutte tjenester samt organisering av disse fremover i nytt sykehus OUS.
Vi ser etter deg som er strategisk, handlingsorientert, samlende og har en tillitsskapende kommunikasjons- og samarbeidsform. Du er robust og har høy arbeidskapasitet, fleksibel og trives med å håndtere flere oppgaveområder samtidig. Som leder må du være målfokusert og tydelig, og du motiveres av å skape resultater gjennom dine medarbeidere. Sentralt i arbeidet er evnen til å prioritere og delegere oppgaver.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

Søkeren må ha erfaring som sykepleier, og det er en fordel med:

 • kjennskap til slag og nevrologi
 • kompetanse i bruk av GAT, turnus arbeid, IPROC, EyeShare
 • relevant lederutdanning eller ledererfaring

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du er:

 • Du er handlekraftig
 • Du gir retning, inspirerer og koordinerer og holder fokus på målene
 • Du evner å lede andre for å bidra til at de oppnår sitt fulle potensiale som sykepleier
 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet,
 • Du er opptatt av å utvikle kvalitet i sykepleiertjenesten
 • Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Du har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Du er positiv, motiverende, samlende og engasjert

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et veldig godt arbeidsmiljø
 • Et høyt faglig nivå og flinke medarbeidere og ansatte
 • Varierte og engasjerende arbeidsoppgaver