Detaljer

 • Bedrift
  Vestvågøy kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2019
 • Sted:
  LEKNES
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  LEKNES
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1553543
 • Se her for andre jobber fra Vestvågøy kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Enhetsleder Åpen omsorg, Tjenester for funksjonshemmede

Stillingen som enhetsleder i Åpen omsorg, Tjenester for funksjonshemmede (TFF) er en av tre enhetslederstillinger i hjemmetjenesten, som til sammen dekker alle omsorgstjenester utenfor institusjon.

Enhetsleder har det overordnede ansvaret for enhetens fem avdelinger med egne avdelingsledere, bestående av bofelleskap og dagaktivitetssenter. Det kan bli endringer i enhetens organisatoriske struktur.

Enheten har totalt ca 75 årsverk og et brutto årsbudsjett på ca. 61 millioner.

Vestvågøy kommune har innført kontinuerlig forbedring som arbeidsmetode, og alle enheter/avdelinger i kommunen jobber med å implementere dette i driften. Enhetslederstillingen inngår i Kommunalsjef Omsorgs ledergruppe, som består av seks enhetsledere totalt.

Arbeids- og ansvarsområde

Resultatansvar for egen enhet: faglig, personalmessig og økonomisk.
Iverksette og realisere vedtatte mål for enheten.
Bidra til utvikling av enhetens tjenester.
Lede og utvikle enheten samt bidra til å utvikle Vestvågøy kommune utenfor egen enhet.
Ha høyt fokus på team- og relasjonsutvikling i egen ledergruppe og bidra til utvikling av medarbeiderskap innen enheten.

Kvalifikasjonskrav

Høgskole -/universitetsutdanning, primært innen helse og sosialfaglig retning. Annen relevant høyere utdanning kan vurderes.
Lederutdanning/-erfaring vektlegges særlig.
Erfaring fra omsorgssektoren er en fordel.
Grunnleggende IKT-kunnskaper, samt kunnskap om, eller interesse for velferdsteknologi.

Personlige egenskaper

Du er beslutningssterk, kommuniserer godt og evner å gjennomføre gode prosesser innenfor gjeldende rammeverk. Du er resultatorientert og tydelig i rollen som leder.
Du oppfattes som løsningsorientert, viser vilje til dialog og involvering av de ansatte, men stiller krav og følger opp med god tilstedeværelse og integritet. Du evner å bygge felles kultur, lede sammen med andre og finne gode løsninger innenfor rammen av fag, kvalitet og økonomi. Du ser muligheter framfor begrensninger i daglig drift og tør å tenke nytt og utfordre etablerte ordninger der det er hensiktsmessig.

Vestvågøy kommune har vedtatt å utvikle en heltidskultur. Vi søker derfor en enhetsleder som er kreativ og nyskapende når det gjelder døgnbemannet virksomhet og heltid.

Vi kan tilby

- En spennende og utfordrende lederstilling som vil gi mulighet for å påvirke og utvikle omsorgstjenestene i kommunen sammen med mange engasjerte og dyktige fagpersoner.
- Enhetsleder inngår i kommunalsjefen sin ledergruppe. Det er også etablert teammøter der enhets- og avdelingsledere samles med fokus på tema av faglig og driftsmessig art. På disse møtene legges det vekt på felles refleksjon, støtte og utvikling både personlig og faglig.
- Flyttegodtgjørelse.
- Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
- Kompensasjon for møtevirksomhet og overtid jmf kommunens retningslinjer
- Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
- Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
- Engasjerte og dyktige medarbeidere.
- Våre verdier: Respekt, Tillit, Åpenhet, Raushet, Mangfold.

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.