Ledig stilling

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Heimdal hjemmetjeneste.

Hjemmetjenesten er et av de mest spennende områdene i kommunen å jobbe i. Det pågår et stort utviklingsarbeid for å gjøre kommunale helse- og omsorgstjenester bærekraftig både nå og i fremtiden. Alt av utviklingsarbeidet har som mål å gjøre det trygt og mulig for innbyggerne å bo lengst mulig hjemme. Utviklingen av hjemmetjenesten gjøres i fellesskapet med andre enheter i kommunen. Mye av utviklingsarbeid er organisert i Bærekraftsprogrammet, som legger opp til struktur og ressurser for utviklingsarbeidet. Det jobbes blant annet med alternative organiseringsformer, oppgavefordeling, tidlig innsats, hverdagsmestring- og rehabilitering.

Enhetslederne er gjennom ledergruppen for hjemmetjenesten, ledergruppen for hjemmebaserte tjenester og samlinger for alle enheter i Helse- og velferdssektoren koblet tett til utviklingsarbeidet.

Heimdal hjemmetjeneste er en av 13 enheter som yter hjemmetjenester til voksne og eldre hjemmeboende innbyggere. Heimdal hjemmetjeneste gir tjenester til cirka 400 pasienter, og har i dag ca. 69 årsverk fordelt på ca. 83 ansatte. Enheten har et lederteam som består av enhetsleder og tre avdelingsledere. Enheten har drifts- og lederstøtte.

Dette er en spennende og utfordrende lederstilling for den riktige kandidaten. 

Stillingen innebærer et stort ansvar og gir rikelig mulighet for faglig og personlig utvikling. Stillingen er primært rettet mot drift og utvikling av tjenestetilbud til innbyggere som bor i den geografiske enheten, personalledelse, personalutvikling og økonomistyring.

Rapportering skjer direkte til kommunalsjef for hjemmebaserte tjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier.
 • Kandidater med annen 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning vil bli vurdert.
 • Ledererfaring innenfor helse eller helse og omsorg i minst tre år er nødvendig og lederutdanning er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Vi ønsker en engasjert leder som:

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med ansatte, pasient og pårørende. 
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med:

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram.
 • Deltakelse i tjenestespesifikt ledernettverk for hjemmetjenestene og deltakelse i kommunalsjef helses strategiske ledermøte.
 • Lederstøtte fra utviklings- og støttetjenester og tverrfaglige team.
 • Stor selvstendighet og myndighet.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.