Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder 

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Psykiatrisk akuttmottak (PAM) en av tre enheter i PSA som har hovedansvaret for øyeblikkelig hjelp til voksne med psykiske lidelser. Samt ansvar for øyeblikkelig hjelp ved rus-tilstander og overfor barn og ungdom på kveld, natt og i helg. Til sammen har disse enhetene 40 senger. Psykiatrisk akuttmottak er lokalisert i Kristiansand og har 10 senger. Arbeidssted er Andreas Kjærsvei 93, Avdeling for psykisk helse.

Våren 2023 flyttet enheten til Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg. Sykehusavdelingen Kristiansand består av 8 enheter hvorav 7 enheter er for voksne og en for barn og unge. Tilbudet skal være i tråd med Agders befolkning sitt behov for psykiatri, være et bærekraftig og moderne sykehus preget av høy faglig kompetanse.

Vi har ledig følgende stilling:

 • 100 % st. fast som enhetsleder.

Ved internt opprykk kan andre stillingsprosenter/stillinger bli ledige, vennligst oppgi i søknaden om dette kan være av interesse.

Tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant utdanning.
 • Ønskelig med ledererfaring og,-/eller relevant lederutdanning
 • Ønskelig med erfaring innen døgndrift/psykiatri
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter. 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som har god arbeidskapasitet, som er ansvarsbevisst, strukturert og målrettet i sitt arbeid
 • Vi ønsker en som kan lede på en samlende måte, viser initiativ og interesse for kvalitet og forbedring
 • Vi vektlegger evne til å arbeide selvstendig og at du evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Det er en forutsetning at du har gode kommunikasjonsevner og er engasjert. Som enhetsleder er det viktig å ha gode samarbeidsevner
 • Som ansatt ved Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker vi at du tar medansvar for enheten og avdelingens totale drift
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vår er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.
 • Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.