Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er organisert til Klinikk for psykisk helse (KPH) sammen med voksenavdelingene innen psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling. ABUP gir spesialiserte helsetjenester til barn og ungdom i hele Agder. Avdelingen har totalt 6 polikliniske kliniske enheter lokalisert i Arendal, Kristiansand og Lister og 1 døgnenhet plassert i Kristiansand. Vi har også en merkantil enhet som gir administrativ støtte til behandlere, samt en aktiv forsknings- og utviklingsenhet. Vi er et sterkt lag av ledere og stab, og legger til rette for gode arbeidsvilkår, lederutvikling og etterutdanning.

ABUP satser aktivt og målrettet på en fremtidsrettet faglig og organisatorisk utvikling med økt tematisk spesialisering og nye måter å løse oppgaver på. Vår ambisjon er å tilby barn og unge rask og riktig helsehjelp, og vil sammen med deres omsorgspersoner og andre bidra til at den enkelte raskt oppnår et godt funksjonsnivå i tråd med sine mål og forutsetninger. Vi søker løsninger i lag med samarbeidspartnere for barnas beste, og vi rigger stadig nye tiltak. Vi søker deg som er motivert for å ta en lederrolle i et komplekst og spennende fagfelt, med mye utviklings- og nybrottsarbeid. Vi skal utrede og behandle moderate til alvorlige psykososiale tilstander, veilede og samarbeide med kommunene om forebygging, bidra til bedre helsehjelp til barn i barnevernet, utdanne og forske. Vi søker derfor en leder som er verdidrevet og som ønsker å stå i front i oppdraget vårt, som søker samarbeid om nye løsninger til beste for både pasientene og ansatte. 

Vi har ledig følgende stilling i avdelingens lederteam, knyttet til døgnenheten:
1 x 100 % fast stilling for enhetsleder. Tiltredelse etter avtale.

ABUP døgnenhet tar imot barn og ungdom opp til 18 år hjemhørende i Agder fylke. Vi har 10 sengeplasser. Døgnavdelingens kjernefunksjon er behandling av akutte psykiatriske tilstander med fokus på miljøterapi. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig helse/sosial utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Lederutdanning er et krav, må alternativt være villig til å gjennomføre lederutdanning
 • Relevant ledererfaring med personalansvar er et krav
 • Erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern barn og unge/ voksne eller tilsvarende er en fordel
 • Erfaring med å gjennomføre endringsprosesser er ønskelig
 • Motivasjon til å utvikle gode helsetjenester og et godt arbeidsmiljø er et krav
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Nytenkende, innovativ og engasjert
 • God systemforståelse og struktur i arbeidshverdagen
 • Pålitelighet, fleksibilitet og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • En enhet og avdeling bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Deltakelse i et lederteam med mye ansvar, god støtte og trivsel
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Lønn etter avtale 
 • Fleksibel arbeidstid etter avtale
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag og med verdibasert ledelse
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring