Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Enhet for Transport og portør er en enhet i Avdeling for Internservice i Medisinsk Serviceklinikk (MSK) ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Enhetene har ansvar for interntransport (medisiner, mat, tøy og varer), portørtjenester, avfallshandtering- og sortering, eksterne leveranser som oksygen, dialysevæske/utstyr til hjemmeboende pasienter og oppfølging av legesentre i forhold til henting og levering av ulike prøver. Vi transporterer også varer, utstyr,  medisiner og post mellom de tre sykehusene. 

Enheten har 40 ansatte fordelt på 24,5 årsverk.

Det nå ledig 100 % fast stilling som enhetsleder. Dersom intern ansettelse kan annen stilling bli ledig.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Lederutdanning på bachelornivå
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra veiledning og personalarbeid er en fordel
 • Ledererfaring fra servicerelaterte yrker eller pleie- og omsorg, frivilligeorganisasjoner, logistikk, transport e.l.
 • Erfaring fra sykehus er ønskelig, men erfaring fra andre offentlige eller private organisasjoner kan kompensere for dette
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, har gjennomføringskraft og ønsker å bidra til et høyt faglig nivå
 • Vi jobber i et hektisk og trivelig miljø der man har fokus på å lete etter gode og effektiv løsninger
 • Pådriver i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Være proaktiv og tilstede  
 • Evne og vilje til å motivere våre medarbeidere
 • Evne til å jobbe strukturert og med langtidsplanlegging
 • Selvstendig, systematisk, engasjert, faglig oppdatert og omgjengelig
 • Teambygger
 • Evne til omstilling og til å se muligheter for forbedringer/endringer
 • Resultatbevisst
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av tjenestene som tilbys
 • Mulighet for egenutvikling 
 • Lønn etter avtale