Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

På avdeling for Medisinsk Biokjemi, Sørlandet sykehus Kristiansand, søker vi en engasjert, motivert og dyktig enhetsleder til å lede Pre- Postanalytisk enhet. Stillingen er 100 % fast. Tiltredelse etter avtale.

Vi søker en leder som trives i et miljø preget av kompleksitet, høyt tempo, kontinuerlig utvikling, og som har evnen til å balansere strategisk tenkning med praktisk gjennomføringsevne. Vi ser etter deg som er målrettet, løsningsorientert, evner å prioritere i utfordrende tider og som har et stort engasjement i faget og i våre medarbeidere. Som enhetsleder vil du i det daglige følge opp og ha personalansvar for omtrent 25 dedikerte bioingeniører og helsesekretærer som er tilknyttet enheten. Vi ser etter en leder med relasjonskompetanse, som ser verdien av hver enkelt ansatt. En leder som ønsker å utvikle og motivere sine medarbeidere, og få til et godt teamarbeid på enheten og i ledergruppen.

Enhetsleder har en sentral rolle i avdelingen og er en del av avdelingens ledergruppe. Enhetsleder samarbeider tett i team med andre ledere og nøkkelpersonell både i og utenfor avdelingen. Enhetsleder må evne å ha et helhetlig blikk på avdelingen, bidra aktivt med å fremme og implementere endringsforslag i egen enhet og i avdelingen generelt. Enhetsleders hovedansvar i det daglige knytter seg til drift og organisering av enhet pre-postanalytisk, som per i dag har ansvar for avdelingens poliklinikk for blodprøvetaking, prøvemottak, prøvefordeling, akutt beredskap og håndtering/prosessering av kliniske studier i tillegg til merkantile funksjoner som inkluderer forsendelse av prøver til andre sykehus.

Ledere i Sørlandet Sykehus HF (SSHF) skal utøve ledelse i tråd med SSHF sitt verdigrunnlag og overordnede strategi. Enhetsledere i SSHF har totalansvar for både personell og økonomi i sin enhet.

Enhetsleder rapporterer til avdelingssjef og har delegert ansvar fra avdelingssjef innen sitt ansvarsområde.

Generelt om avdelingen:
Avdeling for Medisinsk Biokjemi er organisert inn under Medisinsk Serviceklinikk, som er tversgående for alle tre lokalisasjoner i Sørlandet sykehus HF. Laboratoriene i SSHF utgjør laboratorievirksomheten og vi har ett tett tversgående samarbeid. Avdelingen er akkreditert etter ISO-EN-15189.
 
Vi utfører analyser innen klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi, koagulasjon samt spesialanalyser som elektroforese og rusmidler. Avdelingen har akutt beredskap og døgnkontinuerlig drift. Vi har ansvar for blodprøvetaking ved sykehusets avdelinger og poliklinikk, og vi mottar daglig blodprøver til analysering fra nærmere 70 legekontor på Agder. Vi har ansvar for håndtering og prosessering av prøver til kliniske studier, samt oppfølging av biobanker i Sørlandet Sykehus HF. I 2023 utførte vi 4 millioner analyser. Avdelingen har ca. 100 ansatte fordelt på 76 årsverk.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 
Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som Bioingeniør
 • Videreutdanning og/eller erfaring innen ledelse er ønskelig og kan være en fordel.
 • God språkforståelse og skriftlig fremstillingsevne.
 • Forståelse for IKT og IKT-systemer

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Stor grad av relasjonskompetanse og et ønske om å jobbe med, motivere og utvikle mennesker.
 • Teambygger.
 • Evne til omstilling og til å se muligheter for forbedringer/endringer.  
 • Løsningsorientert og målrettet, med stor grad av endringsvilje.
 • Evne til å jobbe strukturert og med langtidsplanlegging.
 • Evne til å håndtere stress og opptre profesjonelt i utfordrende situasjoner.
 • Evne til helhetlig tenking og ønske om felles retning. En avdeling, ett mål!
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og ressurser.
 • Rettferdig og lojal.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Det vil legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr et aktivt, utfordrende og varierende arbeid innenfor et fagfelt i stadig utvikling.
 • Lyse og nyoppussede lokaler. Analyseutstyr av nyere tid.
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe sammen med andre ledere og nøkkelfunksjoner.
 • Tett samarbeid med ansatte i laboratorievirksomheten og andre avdelinger i SSHF.
 • Bredt treningstilbud via bedriftsidrettslag.
 • Pensjonsordninger, gruppe og ulykkesforsikring.
 • Lønn etter avtale.