Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Ambulanseavdelingen ved OUS består i dag av 19 stasjoner fordelt over 6 områder og er Norges mest aktive ambulansetjeneste. Avdelingen har vært gjennom en organisasjonsutviklingsprosess og endrer struktur fra geografisk område til fagområder. Vi søker etter ledere som ønsker å bidra med sin kompetanse i en hektisk hverdag og til å gjøre våre ansatte trygge og gode i hverdagen for å sikre våre pasienter best mulig behandling.

Seksjon Operativ drift er delt opp i 6 enheter. Det er nå ledig stilling som Operativ enhetsleder i enhet; Nord. I forbindelse med intern rokering kan det bli flere ledige stillinger.
Operativ enhetsleder er personalleder for sine medarbeidere. Operativ enhetsleder har ansvar for enhetens drift og skal være en tydelig, samhandlende og trygg leder for sine ansatte. Operativ enhetsleder skal jobbe tett sammen med ledere i enheten, og samhandle med øvrige ledere i avdelingen til det beste for alle ansatte. Det forventes at operativ enhetsleder bidrar i prosjekter og prosesser i ambulanseavdelingen.

I tillegg søker vi etter kandidater til et prosjekt som trainee i seksjon for operativ drift. Funksjonen som trainee vil få samme opplæring som operativ enhetsleder. Funksjonen som trainee vil være slik at man rullerer inn som leder ved behov. Behov vil kunne oppstå ved for eksempel ferieavvikling, sykdom, permisjoner mm. Det er en forutsetning for å søke funksjon som  trainee at man er fleksibel mht oppmøtested og man må kunne tre inn i det administrative arbeidet på kort varsel. Som trainee vil man i utgangspunktet tilbys en toårig funksjon i prosjektet hvor man kombinerer operativt ambulansearbeid og funksjon som operativ enhetsleder. Endringer i funksjonen som trainee må påregnes.
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor ambulansefaget på bachelornivå eller tilsvarende.
 • Kravet til utdanning kan fravikes ved dokumentert kompetanse og erfaring innen fagområdet.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevne på norsk
 • Ledererfaring med personalansvar, med dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • God evne til å samarbeide og bygge relasjoner på tvers av fagmiljøer, avdelinger og enheter.               
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjement for faget og evne og vilje til å jobbe med omstilling.
 • Tydelig, transparent og involverende leder.
 • Høy gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å skape engasjement og selvstendighet i enheten.
 • Selvstendig og systematisk.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag. 
 • Lønn etter avtale.