Ledig stilling

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder/styrer ved Byneset barnehager.

Byneset barnehager består av to barnehager; Spongdal barnehage og Rye barnehage. Barnehagene er lokalisert i hvert sitt bygdesentrum med åtte kilometer mellom husene.

Enheten har i dag 104 barn fordelt på 6 barnegrupper og 33 ansatte. I tillegg til enhetsleder består administrasjonen av en avdelingsleder i 100 prosent stilling og merkantilressurs i en 45 prosent stilling.

På Byneset barnehager er vi opptatt av å skape gode relasjoner som en forutsetning for å sikre barn et trygt og godt læringsmiljø. De siste tre årene har vi drevet eget utviklingsarbeid om relasjonskompetanse. Vi ser lokalmiljøet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og samarbeider tett med lokale aktører, for å fremme tilhørighet og bærekraftig praksis. 

Barnehagen har en sentral rolle som møteplass og nettverksbygger mellom barn og familier i området. Vi inviterer barn og foreldre til arrangement gjennom hele året, og legger til rette for at barnehagen også kan være en møtearena utenfor åpningstiden.
Barnehagen samarbeider tett med skoler og andre barnehager i nærmiljøet for å bidra til et felles positivt oppvekstmiljø i et vidstrakt område fra Leinstrand til Rye.
Som en del av Trondheim kommunes kvalitetsprogram deltar enheten i nettverk  "Barn og rom" og i REKOM med satsningsområde "Mot til å lede".

Strategi for sterke barnefellesskap - SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår i årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef barnehage.  

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse.
 • Ledererfaring er nødvendig, og lederutdannelse er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for å skape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid.

Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med:

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
 • Deltakelse i bydelsbaserte nettverksgrupper
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler