• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7079, FLATÅSEN
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075559
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 27.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å styrke laget vårt, utvikle tjenestene og skape mening sammen med våre tjenestemottakere, samarbeidspartnere og dyktige medarbeidere? 

Trondheim kommune jobber med  å utvikle bærekraftige tjenester for fremtiden. Bo- og aktivitetstilbudene er i gang med flere spennende omstillings- og utviklingsprosjekter og vi trenger nå en ny enhetsleder som kan bidra sammen med oss. Det er per tiden ledig enhetslederstilling på Heimdal, men det kan bli endringer i våre fremtidige løsninger. De vil du være med å påvirke.

Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim gir tjenester til mennesker over 18 år, med ulike typer funksjonsnedsettelser. Dette kan for eksempel være en utviklingshemming eller en utviklingsforstyrrelse. Vi jobber for at de som får tjenester fra oss, skal få den hjelpen de trenger for å oppleve god livskvalitet og leve livet sitt så selvstendig som mulig.

BoA tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet og aktivitetstilbud.

Enheten har ca 250 årsverk, og ca 420 dyktige medarbeidere. Enheten har ogaå 4,3 årsverk merkantil ressurs.  

Heimdal BoA er organisert med elleve avdelingsledere fordelt på 14 tjenestesteder og seks ulike aktivitetstilbud. Våre medarbeidere er vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører, sosionomer og assistenter som sentrale yrkesgrupper. 

Enhetsleder vil være en medspiller og en drivkraft i hvordan fremtidens BoA skal se ut, og rapporterer til kommunalsjef velferd. Du blir en del av et ledernettverk med 4 enhetsledere. Det er tilknyttet rådgiverressurser til området, som bistår enhetene i arbeidet.

Vi jobber med innføring av Positiv atferdsstøtte (PAS) som felles faglig plattform for hele tjenesten. Se her: PAS filmen

Enheten er en kompetanseenhet på utfordrende atferd, helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK).  

Som leder for ledere er det viktig å kunne gjennomføre veiledning, refleksjon, debriefing og legge til rette for kollegaomsorg i tjenestene. For å sikre god kvalitet i tjenestetilbudet er tett samhandling med brukerråd, brukerorganisasjoner, vernetjeneste og tillitsvalgte viktig.

Viktige kompetanseområder for faget og tjenesten: 

 • Positiv atferdsstøtte 
 • Å arbeide i andres hjem. 
 • Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 
 • Arbeid - og Aktivitetstilbud 
 • Helse- og mestring 
 • Ulike atferdsuttrykk

Som enhetsleder rapporterer du til kommunalsjef BoA.

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning. Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes
 • Utdanning innen ledelse, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra omstilling og endringsprosesser 

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig engasjert, og evner å kombinere fag og ledelse.
 • Du må kunne jobbe analytisk og målrettet for utvikling av tjenesten. 
 • Fokus på og erfaring med  personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Kunne ivareta arbeidsgiverperspektivet, HMS, partssamarbeid og ha orden i eget hus.
 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert, sammen med andre.
 • Kunne bygge gode relasjoner, og kunne utvikle det beste i andre.
 • Evne til å skape godt samspill med brukere, pårørende og andre. 
 • Evne til å motivere, skape lagfølelse og å skape et team. 
 • Godt humør og positiv innstilling til utfordringer.

  Personlig egnethet vil vektlegges, og du må utfylle vårt gode lederteam. 

Vi tilbyr:

 • Trondheim kommune er universitetskommune i samarbeid med NTNU. 
 • Nært samarbeid med øvrig strategisk ledelse og kommunalsjef
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte. 
 • Lederutviklingsprogram for ledere i BoA.
 • Mentorordning for nye ledere.
 • Byomfattende nettverksgruppe. 
 • Lederstøtte fra Utviklings- og støttetjenester.  
 • Stor selvstendig myndighet. 
 • Innflytelse i strategiske diskusjoner. 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  10.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7079, FLATÅSEN
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075559
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 27.03.2023