Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Vil du være med å lede og utvikle Hørselsentralen ved Sørlandet Sykehus HF?

Ved Hørselsentralen har vi ledig stilling som enhetsleder i 100 % fast stilling, arbeidssted i Arendal og Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.

Hørselsentralen har dyktige medarbeidere med høyt faglig nivå og vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Som enhetsleder blir du en del av ledergruppen ved Øre/Nese/Hals-avdelingen, som består av avdelingssjef, enhetsleder for sykepleiere, administrativ enhetsleder for merkantile og medisinsk faglig rådgiver. Ledergruppen samarbeider godt og består av ledere med lang ledererfaring. Enhetslederne rapporterer til avdelingssjef ved Øre, nese, hals - avdelingen. 

Enhetsleder har i tillegg til personalansvar, ansvar for fag, kvalitet og økonomi.

Hørselssentralen ved Sørlandet sykehus HF er lokalisert i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Vi er p.t. bemannet med 15 audiografer, teknisk audiolog og audiopedagog. Lokaliseringen i Arendal og Kristiansand, er pr i dag organisert med en ledende audiograf på hvert sted. Enhetsleder må påregne tilstedeværelse 50% henholdsvis Arendal og Kristiansand. 

Vi samarbeider nært med Hjelpemiddelsentral, Statped. og kommunale hørselskontakter, enhetsleder vil være viktig inn i dette samarbeidet. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for fagutvikling og kartlegging av enhetens kompetansebehov, og utforming av planer med bakgrunn i dette. 
 • Undervisning og opplæring internt
 • Daglig faglig veiledning
 • Overordnet ansvar for drift og oppfølging av hørselssentralens utstyrspark, inklusiv IKT.
 • Personalansvar: HMS ansvar, blant annet IA og sykefravær. HMS ansvar/vernerunde, oppfølging av "Forbedringsundersøkelsen". Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen. Rekruttere, og følge opp medarbeiderne i enheten.
 • Saksbehandling av Hørselssentralen sine saker i Public360.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper internt og eksternt
 • Daglig drift av enheten 
 • Bidra aktivt til ledelsens gjennomgang, rapportere i henhold til etterspurte indikatorer, følge opp uønskede hendelser med korrigerende tiltak
 • Ansvar for arbeidsplaner, ferie og fraværsregistrering i GAT
 • Økonomi: Delta aktivt i utarbeidelse av enhetens budsjett, utarbeide forslag til korrigerende tiltak ved avvik
 • Organisering av studentopplæring
 • Overordnet ansvar for varebestilling
 • Deltakelse i eventuelle prosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning eller interesse innenfor fagområdet Audiologi og/eller Akustikk
 • Lederutdanning eller erfaring som leder er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Kan arbeide selvstendig og strukturert
 • God evne til å samarbeide og bidra til godt teamarbeid i ulike fagmiljøer
 • Løsningsorientert
 • Gode formidlingsevner, og evne til å engasjere andre
 • Beslutningsdyktig
 • Lojal
 • Tydelig
 • Endringsvillig
 • Personlig egnethet vektlegges