• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7046, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4739282
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 14.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Bromstad og Majorstuen barnehager er det ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder.

Begge barnehagene har vært del av andre enheter, men Bromstad og Majorstuen vil fra 1. januar 2023 slås sammen til en enhet med felles ledelse og administrasjon. 
Bromstad barnehage ligger på Valentinlyst, mens Majorstuen barnehage ligger plassert på Persaunet. Bromstad barnehager har i dag ca 16 årsverk, mens Majorstuen barnehage har ca 14 årsverk.

Ny sammenslått enhet vil i tillegg ha en avdelingsleder i 100 prosent stilling som del av lederteamet. Enheten har merkantil ressurs som lokal lederstøtte.  Den nye enhetslederen vil få ansvaret for å ivareta gode faglige prosesser med tanke på sammenslåingen i samarbeide med et erfarent og kompetent personale fra begge barnehagene.

Trondheim kommune ønsker nysgjerrige, fremoverlente og visjonære barnehageledere som jobber for å skape spennende, utviklende og trygge hverdager for alle barn. Barns egne erfaringer skal prege tjenestetilbudet vårt, og dette krever ansatte og ledere som aktivt leter etter spor av barns opplevelser og benytter dem i utviklingen av barnehagene våre.

Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet og bidrag i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim.

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune. Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen. Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet.

Det forventes også at enhetsleder bidrar i utviklingen av barnehagetilbudet i hele Trondheim.

Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.  

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser.
 • Ivaretakelse av enhetens - og barnehagenes egenart .
 • Samspill med barn, foresatte og ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Aktiv bidragsyter i samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud.
 • Endrings- og organisasjonsutvikling.
 • Strategisk ledelse og planlegging.
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll.
 • Operasjonalisering av kommunens bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Ledererfaring kreves, og lederutdanning er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for å skape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpen dialog og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Arbeider aktivt for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Lagorientert.
 • Ansvarsfull.
 • Forstår verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med: 

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling på barnehage- og oppvekstområdet.
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte.  
 • Deltakelse i bydelsvise ledernettverk.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet. 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7046, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4739282
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 14.09.2022