Ledig stilling

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune søker enhetsleder til en fast 100 prosent stilling for Trondheim interkommunale legevakt.

Trondheim interkommunale legevakt er Norges tredje største legevakt med nedslagsfelt på drøyt 250 000 innbyggere i de fire samarbeidskommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal. 

Å være leder for Legevakta er en spennende og utfordrende stilling. Vi ønsker oss en kandidat som kan lede faglig drift og utvikling, og organisere tjenestene slik at vi har en legevakt som gir innbyggerne effektive tjenester av høy kvalitet. Det innebærer å tilpasse utviklingen de utfordringene vi til enhver tid står overfor. God evne til dialog og samhandling internt og eksternt er sentralt. Stillingen innebærer et stort ansvar og gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Personalledelse og økonomistyring inngår i stillingen. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef Helse. 

Legevakta betjener innbyggerne 24/7 ved behov for akutt helsehjelp. Den har fine nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 på Øya. Det er høy aktivitet på legevakta, i 2021 ble det utført litt over 38 000 legekonsultasjoner på legevakta, legebilen var ute på bortimot 8 200 oppdrag. Legevaktsentralen håndterte i overkant av 135 500 telefoner. 
Legevakta har 74 årsverk fordelt på totalt 104 ansatte. I tillegg til fast ansatte leger, kommer fastleger som tar vakter.  Enheten ledes av et lederteam med enhetsleder og avdelingsledere. 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk og operativ ledelse av utvikling og drift ved legevakta.
 • Drifte og utvikle tjenestene ut i fra et innbyggerperspektiv, og med et helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi innen fastsatte rammer og gjeldende lov og regelverk.
 • Ledelse av drifts- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på kvalitet, kompetanse og personalledelse.
 • Samarbeid med interne enheter og eksterne samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester.
 • Ansvar for internkontroll og kvalitetsutvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på masternivå, fortrinnsvis medisin eller sykepleie. Relevant arbeidserfaring kan erstatte krav om master.
 • Ledererfaring fra større virksomheter innen helsesektoren, minst fire år, lederutdanning er ønskelig. 
 • Dokumentert erfaring fra tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling. 
 • Erfaring med kunnskaps- og endringsledelse.  
 • God organisasjons- og rolleforståelse og kunnskap om ulike funksjoner i helsetjenesten og primærhelsetjenesten spesielt. 

Personlige egenskaper:

 • Du evner å legger til rette for optimal drift, og samtidig innovasjon og utvikling
 • Du har stor gjennomføringsevne, arbeider strategisk og operativt for å realisere mål
 • Du evner å være tydelig og samlende
 • Du evner å utvikle god samhandlingskultur med aktuelle enheter
 • Du evner å skape gode relasjoner til andre, samarbeide med og bidra til å gi medarbeiderne utviklingsmuligheter 
Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En enhet med kompetente medarbeidere
 • Deltakelse i innovativt samarbeid med andre helseenheter og samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester
 • Mentor
 • Lederstøtte fra kommunens utvilings- og støttetjenester
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler