Ledig stilling

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Haukvatnet friluftsbarnehager er det ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder.

Enheten består av Nilsbyen friluftsbarnehage og Haukåsen friluftsbarnehage, der våre barnehager per i dag har 84 barnehageplasser og 22 ansatte. Barnehagens administrasjon er plassert på Haukåsen og består av enhetsleder, fagleder og merkantil. 

Haukåsen friluftsbarnehage åpnet 2013 i et nytt bygg og barnehagen er en del av trehusbyen Trondheim. Bygget er satt opp i massivt tre og med passivhusstandard og er Norges første Breeam- sertifiserte barnehage. På Haukåsen er det per i dag 24 plasser under tre år og 36 plasser over tre år. Barnegruppene kan endre seg etter søkere og barnehagens behov. 

Nilsbyen friluftsbarnehage har siden oppstarten i 1991 holdt til i Byåsen salongskytterlag sine lokaler der kommunen leier deler av bygget til barnehagedrift. Barnehagen har 24 plasser for barn over tre år.

Begge barnehagene ligger tett på Bymarka, og vi har skogen som vår lekeplass. Vår visjon er å drive barnehager som vektlegger uteliv på barnas premisser. Hos oss er friluftsliv-profilen i fokus og naturen og uteliv setter rammer for vår pedagogiske virksomhet. Med utgangspunkt i lek og fysisk aktivitet legger vi til rette for samspill, vennskap, trygghet og trivsel. Vårt motto er; gjest i naturen- friluftsliv på naturens premisser. Vår visjon; Frihet og gode naturopplevelser- uteliv på barns premisser.

Begge barnehagene er Grønt flagg sertifisert og vi har som fokus å styrke barns nysgjerrighet og utforskning gjennom realfag.

Enheten deltar i satsing Regional ordning for kompetanseutvikling (Rekom) med tema Mot til å lede, dette i samarbeid med DMMH, kommunen og fylkeskommunen.   

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune.

Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår i årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Haukvatnet friluftsbarnehager har engasjerte, dyktige medarbeidere som gir av seg selv og yter til fellesskapets beste. Det er kulturer preget av raushet og en inkluderende holdning.

Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet. Det forventes at enhetsleder bidrar i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim.

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef barnehage.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser.
 • Samspill med barn, foresatte og ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Aktiv bidragsyter i trepartssamarbeidet.
 • Endrings- og organisasjonsutvikling.
 • Strategisk ledelse og planlegging.
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll.
 • Operasjonalisering av kommunens bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Ledererfaring kreves, og lederutdanning er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent. 
Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for åskape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid.

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med: 

 •  Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram.
 • Deltakelse i bydelsvise ledernettverk.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet. 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling