• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7081, SJETNEMARKA
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4663343
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 10.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Sjetne barnehage er det ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder.

Enheten har merkantil lederstøtte i en 40 prosent stilling i samarbeide med Granåsen barnehager. Det er per i dag 73 barn i alderen 0-6 år og  17 ansatte på Sjetne barnehage. Enheten er organisert i fire avdelinger, der barnegrupper endrer seg etter søkere og barnehagens behov.

Sjetne ligger sentralt plassert i Sjetnemarka og har Sjetne skole som nærmeste nabo. 

Sjetne barnehage deltar i Rekom med fokus på læringsmiljø (psykososialt og fysisk), dette i samarbeid med DMMH, kommunen og fylkeskommunen. 

En viktig del av nærmiljøet i Sjetnemarka - tett samarbeid med skole, idrettslag og frivillighetssentralen. Enheten har tradisjon med årlig festival-uke.

Sjetne har et aktivt fokus på relasjonsarbeid på alle nivåer og en engasjert foreldregruppe - felles fokus på den autoritative ansatte.

Refleksjonsgrupper - en enhet med en helhetlig tilnærming. 

Visjonen vår  sammen danner vi gode relasjoner og sterke fellesskapet utgjør en viktig del av vår grunnstein i det daglige arbeidet. 

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune.

Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår i årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Sjetne barnehage har engasjerte, dyktige medarbeidere som gir av seg selv og yter til fellesskapets beste. Det er kulturer preget av raushet og en inkluderende holdning.

Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet. Det forventes at enhetsleder bidrar i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim.

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef barnehage. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser.
 • Samspill med barn, foresatte og ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Aktiv bidragsyter i trepartssamarbeidet.
 • Endrings- og organisasjonsutvikling.
 • Strategisk ledelse og planlegging.
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll.
 • Operasjonalisering av kommunens bærekraftsmål.

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir
  barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. 
 • Ledererfaring kreves, og lederutdanning er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent. 
Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for åskape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med: 

 •  Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram.
 • Deltakelse i bydelsvise ledernettverk.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet. 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7081, SJETNEMARKA
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4663343
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
 • Oppdatert 10.06.2022