Ledig stilling

Trondheim Kommune

Enhetsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig fast 100 prosent stilling som enhetsleder for Trondheim interkommunale legevakt. 

Trondheim interkommunale legevakt er Norges tredje største legevakt med nedslagsfelt til en befolkning på drøyt 250 000 mennesker i de fire samarbeidskommuner Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal . I 2021 ble det utført litt over 38 000 legekonsultasjoner på stasjonær legevakt, legebilen var ute på bortimot 8 200 oppdrag. Legevaktsentralen håndterte i overkant av 135 500 telefoner i året som gikk.

Legevakta betjener innbyggerne 24/7 ved behov for ikke-planlagte helsetjenester og har fine nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 på Øya. 

Legevakta har 74 årsverk fordelt på totalt 104 ansatte. Enheten ledes av et lederteam med enhetsleder og avdelingsledere.

Dette er en spennende og utfordrende lederstilling for den riktige kandidaten. Stillingen innebærer et stort ansvar og gir rikelig mulighet for faglig og personlig utvikling. Stillingen er primært rettet mot drift og utvikling av tjenestetilbud til innbyggere, personalledelse, personalutvikling og økonomistyring. Enhetsleder rapporterer direkte til kommunalsjef Helse.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse knyttet til utvikling av enhetens samlede kompetanse, ressursbruk og tjenester i et innbyggerperspektiv
 • Helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi på enheten innenfor fastsatte rammer og geldende lov- og regelverk
 • Ledelse av drifts- og utviklingsprosesser, med særlig fokus på teamutvikling 
 • Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen
 • Samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester i tråd med kommunens handlings- og økonomiplan
 • Overordnet ansvar for internkontroll og kvalitetsutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis sykepleie eller medisin
 • Ledererfaring innenfor helse eller helse og omsorg i minst tre år er nødvendig og lederutdanning er ønskelig.
 • Dokumentert erfaring fra tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling
 • Erfaring med kunnskaps- og endringsledelse i komplekse organisasjoner
 • God kunnskap om forvaltningsnivåene og ulike roller i helsetjenesten og kommunehelsetjenesten spesielt

Personlige egenskaper:

 • Du evner å legger til rette for innovasjon og nyskaping
 • Du evner å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft
 • Du evner å være tydelig og synlig 
 • Du evner å utvikle god samhandlingskultur med Enhet for legetjenester og smittevern og Trygghetspatruljen
 • Du evner å skape gode relasjoner til andre, samarbeide og utvikle mennesker rundt deg

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En enhet med kompetente medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb
 • Deltakelse i innovativt samarbeid med andre helseenheter og samarbeidspartnere for å utvikle kvalitative og helhetlige tjenester
 • Mentor
 • Lederstøtte fra kommunens utvilings- og støttetjenester
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler