Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Enhetsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge, med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Det utføres totalt 12 mill. analyser i året ved avdelingen.

Driftseksjon Aker er inndelt i tre fagenheter; Enhet for preanalyse og prøvetaking, Enhet for biokjemi og spesialanalyser, og Enhet for hematologi og koagulasjon. Inkludert i Enhet for preanalyse og prøvetaking er utlevering av blodprodukter. Driftseksjonen betjener rekvirenter med hjelp til prøvetaking og analysering av prøvematerialet for inneliggende pasienter, og en økende andel av polikliniske pasienter. Det mottas i tillegg mange innsendte prøver for blant annet analysering av vitaminanalyser og andre spesialanalyser. Driftseksjonen bistår med prøvetaking og prøveprosessering for kliniske prosjekter. Laboratoriet er akkreditert. 

Det er ledig fast stilling som enhetsleder i Enhet for preanalyse og prøvetaking i driftsseksjon Aker. Tiltredelse etter avtale.

Vi søker etter deg som har erfaring fra ledelse og arbeid i et akkreditert laboratorium, har fokus på kvalitet, og som kan samarbeide godt med ansatte og studenter.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen inngår i ledergruppen ved driftseksjon Aker og enhetsleder kan bli pålagt å være stedfortreder for seksjonsleder. Leder for enheten skal ta medansvar for seksjonens samlede utfordringer og klinikkens økonomiske resultatmål
 • Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde
 • Enhetsleder har ansvar for daglig drift av Enhet for preanalyse og prøvetaking innen medisinsk biokjemi, og skal yte service innen medisinsk biokjemi til rekvirenter og pasienter
 • Enhetsleder har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde dokumenter, og delansvar for innkjøp av forbruksvarer
 • Enhetsleder har ansvar for organisering av daglig arbeid slik at oppgaver blir utført på en rasjonell, effektiv og forsvarlig måte i samarbeid med ledergruppen
 • Enhetsleder har ansvar for praktisk opplæring av ansatte og bioingeniørstudenter, og evaluering av studenter og nyansatte
 • Enheten skal sikre god samhandling med andre enheter i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken
 • Enhetsleder har samlet fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for enhetens virksomhet, herunder ansvar for enhetens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse i samarbeid med seksjonens ledergruppe
 • Enhetsleder skal bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, samt vernetjeneste på lokalt nivå
 • Enhetsleder vil ha ansvar for enkelte analyser og utlevering av blodprodukter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert bioingeniør
 • Solide kunnskaper innenfor enhetens fagområde
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse er ønskelig
 • Formell lederutdanning/lederopplæring er ønskelig
 • Tidligere bruk av Unilab og eHåndbok er en fordel
 • Erfaring med veiledning av studenter er ønskelig
 • Gode datakunnskaper
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner, økonomistyring og budsjettoppfølging er ønskelig
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Søker må kunne arbeide selvstendig og samarbeide med kolleger om oppgaver
 • Det legges vekt på nøyaktighet, ordenssans og gode samarbeidsevner
 • Søker må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig
 • Evne til å beslutte og iverksette handling
 • Evne til å lede og ha god resultatoppfølging
 • Evne til å skape relasjoner og nettverk
 • Evne til å håndtere stress
 • Du er innovativ og nytenkende, og evner å se optimaliserende løsninger og forbedringsmuligheter
 • Du har evne til å kunne tilpasse deg endringer i arbeids- og ansvarsområde etter driftens behov

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Et organisert opplæringsprogram
 • Utfordrende og variert arbeid