• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  HEIMDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  HEIMDAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327309
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Enhetsleder

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å bygge opp en ny barnehage i Trondheim kommune?

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Lund barnehage. 

Barnehagen skal åpnes 1. august 2022, og er lokalisert i Høyvegen 1 på Heimdal. Det er ønskelig at enhetsleder tiltrer i god tid før sommerferien.  

Barnehagen vil ha plass til 70 - 80  barn og vil ha en bemanning på ca 20 årsverk. Planen er at barnehagen skal øke plassene i løpet av en periode på ca 2 år. Barnehagen vil starte med 50 prosent kapasitet for så å utvide ved behov.

Barnehagen ble bygd i 2011, og fremstår som moderne utformet med store åpne rom med tilstøtende verksted rom og takterrasse. Barnehagen ligger i utkanten av et boligfelt, hvor det fortsatt er stor utbygging. Det er nær tilgang til offentlig transport, og et område med gode tur- og aktivitetsmuligheter i umiddelbar nærhet. 

Trondheim kommune ønsker fremoverlente og visjonære barnehageledere som jobber for å skape spennende, utviklende og trygge hverdager for alle barn. Barns egne erfaringer skal prege tjenestetilbudet vårt, og dette krever ansatte og ledere som aktivt leter etter spor av barns opplevelser og benytter dem i utviklingen av barnehagene våre. 

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune. Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. 

Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen.

Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet. Det forventes at enhetsleder bidrar i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim.  

Ny enhetsleder vil få som en av sine første oppgaver å sikre en kompetent personalgruppe og sørge for en sammensetning av ledelse/administrasjon som gjenspeiler enhetens størrelse. Barnehagens pedagogiske profil vil finne form i samskapingsprosesser mellom ledelse, ansatte, foreldre, barn, administrasjonen, nærmiljø og øvrige aktører. 

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef barnehage. 

Arbeidsoppgaver:

Enhetsleder vil i perioden fram til innflytting ha ansvar for å forberede utvikling og drift av den nye barnehagen, som også  innebærer rekruttering av bemanning. Dette vil foregå i samarbeid med kommunalsjef barnehage, stab og arbeidstakerorganisasjonene.

Oppgaver for øvrig som ligger til enhetsleder er:

 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser
 • Samspill med barn, foresatte og ansatte
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Aktiv bidragsyter i trepartssamarbeidet
 • Endrings- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk ledelse og planlegging
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll
 • Operasjonalisering av kommunens bærekraftsmål

Kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig kompetanse. 
 • Ledererfaring med personalansvar fra barnehage og/eller lederutdanning er nødvendig. 

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent. 

Vi ønsker en engasjert leder som: 

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med barna, ansatte, foreldre og nærmiljø for å skape sterke barnefellesskap
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft
 • Ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

Vi tilbyr:

En utviklingsorientert organisasjon med: 

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram
 • Deltakelse i bydelsvise ledernettverk
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge
 • Stor selvstendighet og myndighet 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  HEIMDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  HEIMDAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4327309
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune